Müdürlüğümüze gelen vatandaş taleplerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, Müdürlüğümüz görev alanına giren hizmetler hakkında bilgi vermek ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek maksadıyla Müdürlüğümüz bünyesinde Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Müdürlüğümüze yapılacak başvurulara ait iletişim bilgileri ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatlar ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Kanununun uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Bilgi Edinme İnternet Üzerinden Başvuru
Gerçek Kişiler İçin Yazılı Başvuru Formu
Tüzel Kişiler İçin Yazılı Başvuru Formu


Bilgi Edinme Başvuru Formları
Gerçek Kişiler İçin
Tüzel Kişiler İçin


Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular değerlendirilmemektedir.