Konumu: Yalova ve merkezine 5 km. uzaklıkta  Çiftlikköy’ün Belediye sınırı alanı 5.946 dönümdür. Yalova İzmit devlet karayolu üzerinde bulunan ilçe, Yalova’nın doğusunda, Marmara denizinin güneyinde, Karamürsel ilçesinin batısında yer almaktadır.

Adı-Tarihçesi: Çiftlikköy'ün geçmişi oldukça eskiye dayanır. Yörenin bilinen ilk adi Pylai’dir. Yörede, Helenistik Çağ'dan Bizans Çağı'na Kadar çok sayıda ve değişik zamanlara ait yazıt ele geçirilmiştir. Adına ilk olarak 4. Yüzyılda rastlanmaktadır.

Yerleşim alanı; l. yüzyılda, bugünkü Hersek Köyü’nün yanında önemsiz bir yerdi. Justinyen devrinde Hersek-İznik yolu önem kazanınca, Pylai kenti de büyük gelişme göstermiştir. 1097 yılında 1. Haçlı Seferi’nde, Latin ordularının bir kısmı buradan geçmiştir. 1146’da Manvel Komnenos birtakım Hıristiyan göçmenleri Pylai’ye yerleştirmiştir. 93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Şumnu kasabasından gelenler tarafından iskan edilen bölgeye, 1923’ten sonra Kafkasya’dan gelenler yerleşmiştir. Çiftlikköy, eski Roma İmparatoru Büyük Konstantin’in annesi Helena’nın doğduğu ve adını verdiği Helenapolis şehri’nin bulunduğu yerdir. Köydeki Kara Kilise kalıntıları, Helenapolis’in kalıntılarıdır. Çiftlikköy adı, 1932 yılında, Atatürk tarafından verilmiştir. Eski adi Kadı Çiftliği böylece kaldırılmıştır. Atatürk’ün gelip kahve içtiği ve bir müddet dinlendiği ev halen korunmaktadır. Çiftlikköy’e bağlı bir belde bucak ve dokuz köy bulunmaktadır.          

İklim - Bitki Örtüsü:  Yazları sıcak, kışları yağışlı bir iklime sahiptir.       

Nüfus: 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ilçede toplam nüfus 24.744'tür.Bu nüfusun 95 7’si ilçe merkezinde, 15.217'si ise  Taşköprü Beldesi, Kılıç bucağı ve köylerde yaşamaktadır.  1997 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfus 20.245 olan Çiftlikköy’ün nüfusu son üç yıl üçünde, %22.22 (4.499 kişi)  oranında artmıştır. 2000 yılı nüfus sayımına göre, Çiftlikköy ilçesi merkez, bucak ve köylerin nüfus dağılımı şöyledir: Taşköprü Beldesi: 3.768, Gacık köyü: 2.082, Sultaniye Köyü: 5.062, Kılıç Merkez Bucağı : 969, Burhaniye Köyü: 196, Çukurköy : 931, Denizçalı Köyü: 716, Dereköy : 360, İlyasköy : 582, Kabaklı Köyü: 188, Laledere Köyü: 363.

Ekonomi ve Tarım: İklimin ve toprağın özellikleri; gübreleme imkanları sebebi ile tarım alanlarından yüksek verim alınmasına neden olmaktadır. Çiftlikköy merkez ve köylerinde 2.073 hane çiftçilikle uğraşmaktadır. Bu sayının ilçenin nüfusuna oranı %80’e karşılık gelmektedir. Sebze, meyve, çiçekçilik ve seracılık, tarımın ana başlıklarını oluşturmaktadır. İlçede yapılan tarım büyük oranda tarımsal alet ve  makinelerle yapılmaktadır. Özellikle seracılık ve sera çiçekçiliği ilçeye büyük oranda gelir sağlamaktadır. Son zamanlarda kültür mantarcılığı üzerine çalışmalara hız verilmiş ve büyük ilerleme kaydedilmiştir. İlçede; 47.515 dekar tarım alanı, 26.400 dekar sulu alan, (3370 dekar sera ve açıkta sebze, 10.874 dekar meyve, 338 dekar açık ve süs bitkisi, 11.818 dekar tahıl ve baklagil ekimi yapılmaktadır) 21.113 dekar kuru alan (10.933 dekar ekilen, 10.180 dekar nadasa bırakılan alan) mevcuttur. Ayrıca, 2489 dekar çayır ve mera, 27.220 dekar” orman ve 20657 dekar tarıma elverişsiz alan bulunmaktadır. 

Hayvancılık: Hayvancılık, ilçede tarım sektörüne göre daha sınırlı sayıda ailenin uğraştığı ekonomik faaliyet olarak gerçekleştirilmektedir. Bu oran %70’lik bir rakama ulaşmıştır. Merkez ve köylere göre dağılımı şu şekildedir: 340 adet büyükbaş hayvan, 4.610’u koyun ve 490'ı keçi olmak üzere, toplam 5.100 adet küçükbaş hayvan, 145 adet tek tırnaklı hayvan (at, katır, merkep), 14.000 adet köy tipi tavuk, hindi ,kaz vs.            

Çiçekçilik: İlçede 338 dekar alanda açık ve serada süs bitkisi yetiştirilmektedir. Çiftlikköy merkezde, 13 çiftçi 119 serada, Kılıç Köyü’nde 11 çiftçi 96 serada, Laledere Köyü’nde 28 çiftçi 219 serada iç mekan çiçekçiliği ve Taşköprü Belediyesi’nde 8 çiftçi 45 serada dış mekan çiçekçiliği olmak üzere, toplam 60 çiftçi ve 479 sera ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Yetiştirilen çiçekler, başta İstanbul ili ve yurt dışı olmak üzere, büyük miktarda süs bitkisi olarak, toptan çiçek satışı şeklinde gerçekleşmektedir.

Sanayi: Ülkemizin önde gelen ve Yalova ilinin can damarı sayılabilecek sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmı, Çiftlikköy’ün Taşköprü Beldesi ile Denizçalı Köyü sınırları içinde bulunmaktadır.

Akrilik kimya ve tekstil sanayinin önde gelen,AK-SA, AK- AL, AK-KİM, AKTOPS, AKENERJİ ve Yalova Elyaf kuruluşları ile diğer yan hizmet veren kuruluşlar ilçede faaliyet göstermektedirler. Taşköprü Beldesi sınırlarında, 160 dönüm arazi üzerine kurulmuş bulunan Yalova Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi’nde. 209 dükkanda, 564 kişi çeşitli meslek dallarında faaliyetlerine devam etmektedirler. (Bu rakamlar, ülke genelinde yaşanan son ekonomik kriz öncesi, 276 dükkanda toplam 1.200 çalışan, şeklinde idi.) Ayrıca fason mal olarak tekstil üretimi yapan çok sayıda atölye, köylere kadar yayılmış, başta ülke ekonomisi olmak üzere, Yalova ili ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Kılıç Köyü sınırlarında Sebze-Meyve dondurulmuş gıda ürünleri tesisleri bulunmaktadır. İlçede sebze-meyve üretiminde büyük ilerleme kaydeden, şoklama şeklinde dondurulmuş ürün üretimi yapan firmalar da mevcuttur. Yine buna bağlı olarak, yüksek kapasiteli buzhaneler de faaliyetlerine devam etmektedirler. İlçede, yazlık sitelerin bulunması ve ikinci konut alanı olması nedeni ile; eğlence ve hizmet sektörüne yönelik tesisler mevcuttur. İlçeyi ikiye ayıran  Yalova-İzmit karayolunun üzerinde çok amaçlı, her türlü ihtiyacı karşılayabilecek şekilde petrol istasyonları bulunmaktadır. Ayrıca gün geçtikçe gelişen parke ve lokum imalathaneleri de vardır.      

Turizm: İlçe; doğal güzellikleri yönünden oldukça zengin olması nedeniyle, turizm alanında yapılacak yatırımlar ve başarılı bir tanıtım ile, tarım bölgesi olmaya adaydır. Çiftlikköy, ikinci konut alanı olarak yerli turizme yönelik bir istihdama sahiptir. Yazları nüfusu 250.000’lere ulaşmaktadır. Sahilde bulunan plajı ve Çiftlikköy Belediyesi Dinlenme Tesisleri (Mokamp Tesisleri) ile halka hizmet vermektedir. Ayrıca, Taşköprü Beldesi’nde turistik yer olarak, Elma-Kent Turistik Tesisleri bulunmaktadır.

Enerji: İlçede elektriksiz köy bulunmamaktadır. 

Haberleşme: İlçe merkezinde ve köylerde telefon mevcut olup, ileriye yönelik olarak talebin artması halinde mevcut sistem yeterli gelmeyecektir. İlçede, Aydın 4 Sitesi 4.446, Taşköprü 2.254, Çiftlikköy 6.096, Kılıç 344, Elma-Kent 720 kapasiteli telefon santraline sahiptir. Siteler mahallesinde yan santral binası hizmete sokulmuştur. Televizyon yayınları ilçede rahatlıkla izlenebilmektedir. Telekom Müdürlüğü’nce Kablolu TV yayınları için hat döşemesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, kablo bağlantıları binalara kadar getirilmiş ve isteyen vatandaşların talepleri doğrultusunda konutlara bağlantılar yapılmaktadır.

Eğitim: İlçede ilköğretim ilk kez 1931-1932 yılında bir köy kahvesinde başlamıştır. Daha sonra okul, 1933-1934 yılında yapılan tek derslikli yapıya taşınmış, 1946 yılında yapılan tek derslik, ek ile iki yapı halinde eğitime devam ederken, gelişen köyün gereksinimini karşılayamaz hale gelmiştir. 1964 yılında köyün gelişimi göz önüne alınarak 5 derslikli okul binası Özel İdare tarafından yapılmıştır. Nüfusun %92’si okur-yazardır. İlçede özel okul bulunmamaktadır. 

Sağlık: Çiftlikköy’ de yataklı tedavi kurumu bulunmamaktadır. Sağlık Grup Başkanlığı olarak ilçeye ve köylerine hizmet verilmektedir. İlçede Çiftlikköy Merkez Sağlık Ocağı, Taşköprü Sağlık Ocağı, Kılıç Sağlık Ocağı ve İlyasköy Sağlık Ocağı olmak üzere; 4 Sağlık Ocağı mevcuttur. Bu Sağlık Ocaklarında 10 doktor, 6 sağlık memuru, 2 çevre sağlığı teknisyeni, 6 hemşire, 10 ebe, 1 laboratuar teknisyeni, 3 hizmetli olmak üzere; toplam 38 personel görev yapmaktadır. Bu sağlık ocaklarında 2000 yılı içinde aylık ortalama 2.433,  2001 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 17.367 hasta muayene için başvuruda bulunmuştur.

Kültür: Çiftlikköy sahilinde, Başkent-1 Sitesi içinde yer alan Kara kilise tarihi eserdir. Bu yapı arkoik yunan haçlı planlı bir yapıdır. Kubbesi 3.80 metre yüksekliğinde bir kasnak üzerinde yer almaktadır ve 5.50 metre çapındadır. Fakat kubbesinin üst kısmı bugün tamamıyla açıktır. Bu yapının 8. yüzyıl ve öncesine ait olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Taşköprü Belediyesi’ne adını veren ve Mimar Sinan tarafından yapıldığı düşünülen bir taş köprü vardır. İlçede, köylerde yaygın eğitimin yanı sıra, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, yaygın eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Köylerde halı, biçki-dikiş ve nakış, bilgisayar kursları açılmaktadır. İlçede kütüphane, güzel sanatlar, müzik, tiyatro ve sinema salonları mevcut değildir. İlçe merkezinde 2, Taşköprü beldesinde 1 adet kitapçı dükkanı bulunmaktadır.

Çiftlikköy ve Atatürk: Çiftlikköy, adını, 1932 yılında buralara gelen Atatürk’ten almıştır. Eski adi Kadı Çiftliği, Atatürk tarafından değiştirilmiştir.       

Güvenlik:  İlçe Jandarma Komutanlığı.Yalova’nın 1995 yılında il olmasıyla ilçe statüsüne kavuşan Çiftlikköy’ de İlçe Jandarma Komutanlığı 1995 yılı sonlarına doğru oluşturulmuştur. Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Komutanlık Karargahı, Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı, Taşköprü Karakol Komutanlığı ve 11. Trafik Tim Komutanlığı’ndan meydana gelmektedir. Komutanlık binası depremde ağır hasar gördüğünden, geçici olarak oluşturulan prefabrik karakolda hizmet verilmektedir. Ayni şekilde, Merkez Karakol Komutanlığı da Gacık ve Sultaniye köyleri sınırında oluşturulan prefabrik konut alanlarında asayiş ve güvenlik hizmetlerini vermek üzere oluşturulmuştur. İlçe Jandarma Komutanlığı kadrosu, 1 subay, 16 astsubay, 16 uzman çavuş, 66 erbaş ve erden oluşup, halen 5 astsubay, 7 uzman çavuş, 66 erbaş ve er bulunmaktadır. Ayrıca, 2 adet Ford minibüs, 1 adet Land Rover, 1 adet ambulans, 1 adet Tofaş Kartal, 1 adet Renault Toros, 1 adet Ford Escort, 1 adet CJ 5 Jeep olmak üzere; toplam 8 araç mevcuttur.

İlçe Emniyet Amirliği: İlçe Emniyet Amirliği B tipi Emniyet Amirliği ve Merkez Karakolu olmak üzere, 24 Kasım 1998 tarihinde hizmete başlamıştır. Hizmet binasının açılışı, 5 Aralık 1998 tarihinde yapılmıştır. Emniyet Amirliği kendi hizmet binasında, Merkez Karakolu ise Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’na ait binada faaliyetini sürdürmektedir. 1 emniyet amiri, 1 baş komiser, 2 komiser yardımcısı, 39 polis memuru, 1 teknisyen yardımcısı ve 2 bekçi olmak üzere, toplam 46 personel ile hizmet verilmektedir. İlçe Emniyet Amirliği ve Merkez Karakol hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2 Ford minibüs, 1 adet 1992 model Tofaş Şahin, 1998 model Renault Broadway marka araç mevcuttur.

Toplumsal Yaşam: İkinci konut alanı olarak değerlendirilen İlçenin nüfusu 1987 yılında bölgenin imara açılmasına bağlı olarak hızlı şekilde artmıştır. Diğer bölgelerden göç eden vatandaşların da bu bölgede ikamet etmeleri, bölgenin geniş istihdam alanına sahip olması da nüfusun artmasına sebep olmuştur. Yeni halk genellikle Kafkas ve Karadeniz kökenlidir.

Spor: Gençler genellikle, ilçede amatörce yapılan sporlarla zamanını geçirmektedirler. Merkez ve Gacık köyünde Taekwon-do ve voleybol takımları ile Çiftlikköyspor kulübü mevcuttur. Çiftlikköyspor 1. amatör kümede, Sultaniye ve Taşköprüspor 2. amatör kümede mücadele vermektedirler. Ayrıca, İlyasköyspor, Çukurköyspor, Gacıkspor isimleri ile köyler arasında müsabaka tertipleyen amatör spor kulüpleri mevcuttur. Taşköprü beldesinde ise basketbol, futbol, karate-do, bilardo salonu ile Genç  Avcılar Atıcılar Derneği’nin sosyal faaliyetleri bulunmaktadır. 

Sivil Toplum Örgütleri: İlçede Şoförler ve Otomobilciler odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlıkları bulunmaktadır. İlçeden geçmekte olan Yalova - İzmit karayolu üzerinde gazino-bar, et mangal gibi işletmeler ile genellikle sahilde kafeler mevcuttur. Muhtelif yerlerde birahane, Internet kafeler ve 3 düğün salonu vardır. İlçede 11 siyasi parti teşkilatı ve 40 dernek mevcuttur.

Dini Yaşam: İlçe Müftülüğü’ne bağlı toplam 21 cami bulunmaktadır. 18 imam-hatip, 1 müezzin kayyım mevcuttur. Ayrıca, 2 Kur’an Kursu bulunmaktadır.

Deprem ve Çiftlikköy: 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen afet nedeni ile Çiftlikköy İlçesinde merkez belde ve köyler dahil olmak üzere;  4.162 konut ve 101 işyeri yıkılmıştır. Merkez, belde ve köyler dahil olmak üzere. 3.571 konut ve  206 işyeri orta hasar görmüştür. Yaz turizminin yoğun yaşandığı ilçede, Kılıç Köyü siteler bölgesi ile Denizçalı köyü Topçular mevkii bölgesinde bulunan sitelerden 2.664’ü yıkılmış, 1.977’si orta hasar görmüştür. Bu bölgede, sitelerin içinde ve çevresinde bulunan 21 işyeri yıkılmış. 2 işyeri de orta hasar görmüştür. Çiftlikköy ilçe sınırları içinde 670 kişi hayatını kaybetmiştir. Yıkılan sitelerin enkazlarının büyük bir bölümü kamu kuruluşlarınca kaldırılmıştır. 10 Ocak 2001 tarihi itibariyle yıkılması gereken bina, itirazlı bir kaç bina dışında, kalmamıştır.

Deprem sonrası ilçeye çeşitli kurum ve kuruluşlardan, çok sayıda vatandaştan her türlü gıda, ilaç, temizlik maddesi, su, çadır, battaniye, giysi gibi yardımlar  gelmiştir. Dışarıdan takviye olarak uzman hekim ve sağlık personeli, temizlik ekipleri gelerek tedavi ve günlük ilaçlama çalışmaları mevcut personelle birlikte sürdürmüşlerdir.

Belediye: Çiftlikköy, 1987 Haziran ayında belde belediyesi olmuş, 1995 yılın da Yalova’nın il olmasıyla Çiftlikköy İlçe Belediyesi Statüsüne kavuşmuştur.İlçenin belde ve köyleri; Taşköprü, Sultaniye, Gacık, Burhaniye, Laledere, Kılıç, İlyasköy, Dereköy, Denizçalı ve Çukurköy’ dür.

Belediye Başkanlıkları ve görev süreleri şöyledir:

Süleyman AKBAY (07. 06. I 987-18. 04. 1999)
 
Metin DAĞ (18.04.1999- 2014) 2014 Yerel seçimlerine kadar 15 yıl başkanlık görevini sürdüren Metin DAĞ, 20 Aralık 1957, Çayeli doğumludur. Rahmi Tokay İlköğretim Okulu mezunudur. Serbest meslek ve müteahhitlikle uğraşmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Murat SİLPAGAR (04.04.2014- Halen devam ediyor)  2014 Yerel seçimleriyle birlikte göreve gelen Ali Murat Silpagar, 16 Aralık 1966 tarihinde Konya Ereğli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Çiflikköy ve Yalova'da yapan Silpagar, İTÜ Elektrik Mühendisliği ile lisans öğrenimini tamamladı. Silpagar Marmara Üniversitesi'nde İstatistik dalında ise yüksek lisans yaptı. Evli ve 1 çocuk babası olan Ali Murat Silpagar, İngilizce, Rusça ve Orta Asya dillerini orta derecede bilmektedir. 

 Çiftlikköy Belediyesi’nde görev yapan meclis üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Recep MEYDAN, Ali Osman CİVELEK, Turgut İŞTEBEN, Afşin KARYAĞDI, Melahat YALÇIN, Cenap ÖZPOLAT, Rıdvan MUTLU, Harun ÇETİNTÜRK, Sedat BAHADIR, Selami DOĞANCI, Adil YELE, Zeki COŞKUN, Murat ELGİN, Macide ARAS, Rıfat AYDIN. 


Çiftlikköy İlçesi, köy ve muhtarları ise şöyledir:

Burhaniye köyü Muhtarı: Rafet KANSIZ Çukurköy Muhtarı: Serdar ULUTÜRK
Denizçalı köyü Muhtarı: H. Avni ÇETİN Dereköy Muhtarı: Hidayet KÖKEN
Gacık köyü Muhtarı: Zeki TANIL İlyasköy Muhtarı: Recep GÜLÇEN
Kabaklı köyü Muhtarı: Çetin KAYA Laledere koyu Muhtarı: Ömer AKAR
Kılıç Köyü Muhtarı: Nedime ER  


Çiftlikköy Mahalle ve Muhtarları şu şekildedir:
Sahil mahallesi Muhtarı: Ebru FİLİZ Siteler mahallesi Muhtarı: Hasan KAYA
Çiftlik mahallesi Muhtarı: Vedat ELGİN Mehmet Akif Ersoy mahallesi Muhtarı: Lokman ŞAFAK
Sultaniye Mah. Muhtarı: Enver ALANBAY  

Gelir-Emlak Servisi, Su İşleri Servisi, Hesap İsleri Müdürlüğü, Fen İşleri Amirliği, Zabıta Komiserliği, Yazı İşleri Servisi ve İtfaiye Amirliği birimlerinden oluşan Çiftlikköy Belediyesi : 18 memur, 92 işçi olmak üzere; toplam 110 kişi ile hizmet vermektedir.

Taşköprü Beldesi:

Konumu: Taşköprü; Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı köyü ve Marmara denizi ile çevrili olup, Yalova-Kocaeli karayolu üzerindedir. Taşköprü, Samanlı Dağlarının  bir kolu olan Davuldöven  eteklerinde kurulmuştur. Batısında Dökme Tepe, kuzeyinde Kara Tepe, adıyla bilinen iki tepe vardır.

Adı – Tarihçesi: Beldenin adının Taşköprü olarak anılmasına sebep olan köprü, köyün kuzey tarafındaki bir derenin üzerinde, bugün de kullanılmakta olan bir köprüdür. Köprü yarı daireler şeklinde ayaklar üzerine oturtulmuş, kesme taşlarla yapılmış, kesin tarihi bilinmemekle beraber yaklaşık 400 yıllık olduğu rivayet olunan tarihi bir köprüdür.

Taşköprü beldesi, 1902 yılında Bulgaristan’ın Aydos kasabasından gelen 15 hanelik bir akraba topluluğunun bulunduğu bir köydür. Gelenler önceleri hava alanının olduğu bölge kenarına yerleşmişler, belli bir süre sonra sıtma ve sineklerden rahatsızlık duyarak, ikametgahlarını, ormanlık olması ve hayvancılık yapılabilecek meralara sahip olması nedeniyle şimdiki alana nakletmişlerdir. Taşköprü, daha sonra çevreden gelenlerin yerleşmesiyle genişlemiş, önce Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine, ardından Yalova’ya bağlanmıştır. Önceleri muhtarlık statüsü ile idare edilen köy, İçişleri Bakanlığı’nın 1991 tarih ve 38732 sayılı karan ile belde şekline dönüştürülerek belediye statüsüne kavuşturulmuş ve 7 Haziran 1992 tarihinde yapılan mahalli idareler ara seçimlerinde fiilen belediye olarak teşekkül etmiştir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, komşu köyler olan Kılıç, Laledere ve Çukurköy’ de yaşayan  Rumlar’ın, Yunanlılar’ın etkisinde kalarak, rahatsız etmeye ve hayvanlarını çalmaya başlaması üzerine, bazı aileler, Karamürsel’in Sermayecik, Pilav Tepe , Kaynarca köylerine gitmişlerdi. Yetişkin erkeklerin bir çoğu Demir Hulusi komutasında görev almıştır. Taşköprü’den Selim Ağa resmi kayıtlara geçen ve kendisine madalya verilen kişilerdendir. Savaş yıllarının sona ermesiyle köy, kalkınma ve ilerleme mücadelesi içine girmiştir.

Coğrafi Yapı: Davuldöven eteklerinde kurulmuş  olan belde, hemen-hemen düzlük bir alan üzerindedir. Beldenin tek akarsuyu Kılıç deresidir. Belde, akarsuyun taşıdığı alüvyal  topraklar üzerindedir.

Nüfus: 2000 yılı nüfus sayımına göre beldenin nüfusu 3.768’dir. I 997 yılında yapılan nüfus sayımında 33.055 olan nüfus, son üç yıl içinde % 23.34 (713 Kişi) artmıştır.

Ekonomi ve Tarım: Taşköprü’de fazla gelişmiş olmayan ekonomik ve ticari hayat, 1960’li yıllara doğru hareketlenmeye başlamıştır. Tarla tarımından sebzeciliğe yönelme olmuştur. Yetiştirilen sebzeler-. toplu olarak taşınarak satılmaya başlanmıştır. Sebze yetiştiriciliği devam ederken bir yandan da meyve ağaçları dikim çalışmaları sürdürülmekteydi. Bu çalışmalara geçişte Ahmet İSVAN önderlik etmiştir. İSVAN, Taşköprü insanlarının kendi çiftliğinde çalışarak gelir sağlaması yanında, halka meyve ziraatına geçiş yapmaları konusunda rehberlik etmiştir. Taşköprü’de geçim; tarla, bahçe ziraatı ve hayvancılıkla sağlanmaktadır. Elma, armut, ayva, ceviz, kiraz gibi meyveler ile yaz-kış sebzeleri yetiştirilmektedir.

Sanayi: Belde sınırları içinde ülkemiz ve dünya akrilik ve kimya sanayinin önemli kuruluşları mevcuttur. 1970’li yılların başında AK-SA fabrikasının kuruluş çalışmaları başlamış ve bir çok kişi fabrika inşaat alanına çalışmıştır. Sonrasında başka fabrikalar da yapılmaya başlanmış ve böylece iş imkanları artmıştır. Başka yerlerden Taşköprü’ye yerleşmeler nedeniyle, çevredeki tarla ve arsa fiyatları yükselmiştir. Artan nüfus ile beraber ihtiyaçlara cevap verebilecek bakkal, fırın, kırtasiye, marangoz atölyesi açılması ve pazar kurulması gibi ticari faaliyetler başlamıştır. Belde sınırları içinde yer alan AK-SA Akrilik- Kimya Sanayi akrilik elyaf, Ak-Al Tekstil Sanayi akrilik iplik, Ak -Tops Tekstil Sanayi akrilik tops, Yalova Elyaf ve İplik Sanayi akrilik elyaf, Ak-Akim Kimya Sanayi kimyasallar üreterek, Yalova ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Yalova’da halen faaliyette olan sanayi sitesi de Taşköprü beldesi sınırları içindedir. 375 işyeri kapasiteli olan Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi, 1995 yılından bu yana hizmet vermektedir. Küçük Sanayi Sitesi, üyelerin kendi imkanları ile yaptırılmıştır. Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi’nde karşılaşılan problem, 64 işyerinin yapılacağı alanda hafriyat sonrası meydana gelen heyelandır. İnşaat başlangıcında dikkate alınmayan bu durum, söz konusu dükkanların yapımı için hafriyata başlandığında ortaya çıkmış, Afet İsleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülmesine rağmen mevzuat gereği herhangi bir sonuca varılamamıştır. Ekonomik kriz öncesi 276 faal işyerinde toplam 1200 çalışan bulunan Site, kriz nedeniyle kapasitesini düşürmek zorunda kalmış ve halen 209 faal işyeri ile 564 çalışanı bulunmaktadır.

Ulaşım: Beldenin Yalova’ya uzaklığı 11 km.dir. Belde belediyesine ait otobüsler ile diğer minibüs ve otobüsler, tarifeli ve tarifesiz seferler ile ilçe ve il merkezine ulaşımı sağlamaktadırlar.

Eğitim: Beldede Taşköprü İlköğretim Okulu ve Aksa Meslek Lisesi okulları bulunmaktadır. Taşköprü İlköğretim Okulu 1993 yılında eğitime açılmış olup, 15 ana sınıfı ve 522 ilköğretim öğrencisine, 20 öğretmen ve personel ile hizmet vermektedir. Aksa Meslek Lisesi, 1992 yılında eğitime açılmış olup, üç okuldan oluşmaktadır. Endüstri Meslek Lisesi 1992, Anadolu Teknik Lisesi 1996 ve Anadolu Meslek Lisesi 1997 yılında eğitime açılmıştır.

Aksa Meslek Lisesi:  bilgisayar, elektronik, proses ve güverte dallarında, 6 derslik, laboratuar, atölye, kütüphane, yemekhane, spor salonu bölümleri ile hizmet vermektedir.

Sağlık: Beldede, Taşköprü Sağlık Ocağı, 2 pratisyen hekim, 1 sağlık memuru, 1 hemşire, 4 ebe ve 1 hizmetli olmak üzere, toplam 9 personel ile hizmet vermektedir. Sağlık ocağında 2001 yılı tespitlerine göre 3.800 kişiye hizmet verilmekte olup, 2001 yılı ilk altı aylık donemde 2.476 kişi muayene edilmiştir.

Toplumsal Yaşam: Beldede, futbol kulübü, avcılık ve atıcılık derneklerinin dışında, camilerin temizlik, bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği bulunmaktadır. Taşköprü beldesi Sağlık Ocağı yaşatma Güzelleştirene ve çevre Koruma Derneği de sağlık ocağına çeşitli konularda yardımcı olmak ve çevre ile ilgili konularda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi de, beldede faaliyet gösteren kuruluşlardandır.

Spor: Beldede, futbol, karate dallarında faaliyet gösteren Taşköprü Spor Kulübü bulunmaktadır. Kulübün iki katlı dernek binası ve nizami ölçülerde bir toprak zemin futbol sahası mevcuttur. Futbol kulübünün bulunduğu binanın ikinci katında Taşköprü Genç Avcılar ve Atıcılık Derneği bulunmaktadır.

Deprem: 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde, beldeye bağlı Altın Kum Sahil Sitesi’nin çökmesi sonucu 5 kişi hayatini kaybetmiştir. Yine belde sınırları içinde. Karaman kent’te bulunan 6 blok, 240 dairenin ve bir otelin yıkılması ile, 40 vatandaşımız hayatini kaybetmiştir. Taşköprü’de hasarlı bina sayısı 4 olarak tespit edilmiştir,

Belediye: 20 Kasım 1991 seçimleriyle belediye yönetimine kavuşan Taşköprü’nün ilk belediye başkanı Bahar  DOĞAN’ dır. Doğan, kuruluş çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmiş, birçok hizmetin sunulmasında liderlik etmiştir. Belediye binası tamamlanmış, köy meydanının uygun yerlerine çocuk oyun alanları ve parklar yapılmış, mezarlık çevresi duvar içine alınmış, su şebekesi Gökçe Barajı suyuna bağlanmış, belediye yolcu otobüsü temin edilmiş, çöp toplama sorunları çözülmüştür. 1999 seçimlerinde başkan seçilen Nedret GÜLEN, iki dönem başkanlık yapan Şaban ERTAN'ın ardından 2014 yerel seçimleri sonrasında yeniden başkanlığa seçilmiştir. 

Muhtarlar: Taşköprü Merkez Mahallesi Muhtarı Celal KARABULUT ve Taşköprü Yeni Mahalle Muhtarı İsmet AYDIN’ dır.