2018 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
14 Haziran 2018 Perşembe 12:33:41

2018 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

 

                                                                                                   KARAR TARİHİ: 04.06.2018

 

BELEDİYE BAŞKANI: Ali Murat SİLPAGAR

TOPLANTIDA MEVCUT MECLİS ÜYELERİ: Ali Osman CİVELEK, Cenap ÖZPOLAT, Harun ÇETİNTÜRK, Hamit AKBULAK, Recep MEYDAN, Rıdvan MUTLU, Sedat BAHADIR, Turgut İŞTEBEN, Adil YELE, Macide ARAS, Murat ELGİN, Süleyman Selami DOĞANCI ve Zeki COŞKUN

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Afşin KARYAĞDI - Rıfat AYDIN

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 04.06.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’ın başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. 2018 Haziran Ayı Olağan Toplantısına başlanıldı.

    

  KARAR NO: 68

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin ikinci maddesi olan bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 07.05.2018 tarihli Olağan Belediye Meclis Toplantısına ilişkin düzenlenen meclis kararlarına, meclis üyelerinin herhangi bir itirazı bulunmadığından söz konusu meclis kararlarının düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 69

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin üçüncü maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.05.2018 tarih ve 580 sayılı teklifi gereği; İller Bankası’ndan kredi talebinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Belediyemiz muhtelif cadde ve sokaklarına yapılan asfalt yollar ve kaldırım inşaatları için, “ İlçemiz Cadde ve Sokaklarına PMT, Binder ve Aşınma Tabakası Yapılması İşi” nde kullanılmak üzere 120 ay vadeli 8.493.640,00 TL, “Muhtelif Cadde ve Sokaklara 2 Kat Sathi Kaplama Yapılması İşi” nde kullanılmak üzere 120 ay vadeli 1.599.129,564 TL, “ Asfalt Yol ve Kaldırım Yapılması İşi” nde kullanılmak üzere 120 ay vadeli 4.024.540,58 TL, İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden Belediyemizce İzleme şeklinde kredi talebinde bulunulmasına, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 70

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dördüncü maddesi olan Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

VERİLEN KARAR: 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Yönetim Dönemi Hesabı ve ekleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesine istinaden Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olup; 2017 yılı içerisinde aktarmaların encümen kararıyla yapıldığı, 30.000.000,00 T.L. ek ödenek alınarak bütçenin 58.000.000,00 T.L.+ 30.000.000,00 T.L. = 88.000.000,00 T.L. tahmini bütçe oluşturulduğu, bunun için encümen ve meclis kararlarının bulunduğu, yıllık bütçe olması sebebiyle yıl sonu kalan ödeneklerin encümen kararıyla iptal edildiği ve yönetmelik hükümlerine uyulduğuna, Komisyon Raporu ve yasal cetvellerin Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli ve Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetvellerinin aynen okunduğu şekliyle kabul edildiğine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

 

2017 Yılı Gelir Gerçekleşme Durumu
Tahmin Edilen 2017 Yılı Gelir Bütçesi      :           58.000.000,00 TL.

Yıl İçinde Ek Bütçe                                     :           30.000.000,00 TL.

Toplam                                                         :           88.000.000,00  TL.

 

Devreden Gelir Tahakkuku               : 12.212.310,91
2017 Yılı Gelir Tahakkuku                : 55.480.151,73

Toplam Tahakkuk Edilen                   : 67.692.462,64

Tahakkuktan Terkin                           :      294.740,61
Toplam Tahakkuk Kalan                    : 67.397.722,03
2017 Yılı Tahsilatı                             : 53.651.067,49
Tahsilattan Red ve İadeler                 :        43.963,76
2017 Yılı Net Tahsilatı                      : 53.607.103,73

( 67.397.722,03 - 53.607.103,73)
Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk     : 13.790.618,30


Gerçekleşen Bütçe    : 53.607.103,73
Tahmini Bütçe          : 88.000.000,00
Oran:  % 60
olmuştur.
 

2017 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu

Bütçeyle verilen ödenek                    : 58.000.000,00
Ek Ödenek                                         : 30.000.000,00
Toplam Tahmini Bütçe                      : 88.000.000,00

Ödenen Bütçe Gideri                                    : 84.721.084,33

İptal edilen ödenek                            : 3.278.915,67
Ödenek üstü harcama                        : 0

Gerçekleşen Gider Bütçe                : 84.721.084,33
Tahmini Bütçe                                  : 88.000.000,00
Oran : % 96
olmuştur.
 

 

KARAR NO: 71

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin beşinci maddesi olan Meclis İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.aporunun birinci maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve 913 sayılı yazısının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Meclis İmar Komisyon Raporunun birinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Gacık Köyü’nün mevcut yerleşmelerini ve gelişme alanlarını kapsayacak şekilde çalışması yapılmış Köy Yerleşik Alan Sınırının 3194 sayılı İmar Kanununu Plansız Alanlar Yönetmeliği’nin 4. Maddesi doğrultusunda ve mevzuat hükümleri kapsamında belirlenmesi talebi; vatandaşlar tarafından mağduriyet yaşanmaması adına yapılara ilişkin daha detaylı çalışmalar devam ettiğinden dolayı konunun bir sonraki İmar Komisyonunda görüşülmek üzere ertelenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 72

TEKLİFİN ÖZÜ: Meclis İmar Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan; TUĞ İnşaat-Turizm Nakliye Madencilik-Denizcilik San.ve Tic.Ltd.Şti’nin 25.04.2018 tarih ve 4664 kayıt nolu dilekçe müracaatının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Meclis İmar Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 3053 ada 3 parselin fonksiyonun değiştirilmesi talebine istinaden 3053 ada 3 parselin kullanım fonksiyonunun konut alanından ticaret+konut alanına alınmasına yönelik hazırlanmış olan plan değişikliğinin kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 73

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin altıncı maddesi olan Meclis Trafik Komisyon Raporunun görüşülmesi.aporunun birinci maddesinde yer alan; 21.02.2018 tarih ve 2112 kayıt nolu dilekçe müracaatının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Meclis Trafik Komisyon Raporunun birinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Sakarya Caddesinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü teknik personeli tarafından saha incelemesi yapılarak bahse konu adrese reflektörlü hız kesici ve yolun geliş ve gidiş istikametlerine kasis uyarıcı ikaz işaret ve levhalarının Fen İşleri Müdürlüğünce konulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 74

TEKLİFİN ÖZÜ: Meclis Trafik Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan; 21.03.2018 tarih ve 3214 kayıt nolu dilekçe müracaatının görüşülmesi.

 

 

VERİLEN KARAR : Meclis Trafik Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; S.S Taşköprü 16 nolu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi esnafı Taşköprü’den Yalova istikametine giderken Belediyemiz sınırlarında yolcularını indirmek için indi, Yalova’ danTaşköprü istikametine giderken Belediyemiz sınırlarında yolcularını alabilmek için bindi, yapmaları için durak verilmesi ile durak yerlerinin belirlenmesi taleplerinin saha incelemeleri yapılmış ve başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere diğer mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurarak konu hakkında çalışmalar yapılmış olup;

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendinde ‘’Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.’’ hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat gereği İl, İlçe ve Beldelerden yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları bulunan Köylerden Yalova Belediyesi sınırları içine (İl Merkezine) yolcu taşımacılığı yapan araçların Çiftlikköy Belediyesi sınırları içerisinde, yolcu indirme ve bindirme yerleri ile güzergahlarını ve durak noktalarının belirlemesi yetkisi Belediyemize ait olup bu tür araçlar başlangıç ve bitiş noktası Belediye sınırları içerinde kalan iki nokta arasında taşıma yapamazlar.

 

Bu bağlamda; Çiftlikköy Belediyesi sınırları dışındaki İl, ilçe belde ve köyler ile Çiftlikköy Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki köylerden Yalova Belediyesi sınırları içine (İl Merkezine) yolcu taşımacılığı yapmakta olan araçların İl merkezine gelişlerinde Çiftlikköy Belediye ve mücavir alan sınırlarına girdikten sonra yolcu bindirmemeleri, aynı şekilde il merkezinden dönüşlerinde de Çiftlikköy Belediyesi ve mücavir alan sınırları dışına çıkana kadar yolcu indirmemeleri, bu araçların kendileri Çiftlikköy Belediyesi Trafik Komisyonu tarafından belirlenecek olan duraklar dışında yolcu indirip bindirmelerinin, kendileri için belirlenen güzergah dışına çıkmamalarının, İl merkezinden dönüşlerinde araçlarının önlerine Çiftlikköy Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde bulunan herhangi bir varış noktasını gösteren tabela asmalarının yasaklanması, belirtilen hususlara aykırı hareket eden araçlarla ilgili olarak gerekli yasal müeyyidelerin ve cezai işlemlerin uygulanmasına;

 

       İl merkezine gidişlerinde Belediyemiz sınırlarında yolcularına sadece indirme, İl merkezinden dönüşlerinde de Belediyemiz sınırlarında yolculara sadece bindirme yapabilecekleri bu araçların durak yerleri aşağıda belirlenmiştir.

 

İl Merkezine gidiş istikametlerinde Belediyemiz sınırlarında sadece indi yaptırılabilecek duraklar;

 

1- Engin Sitesi önünde bulunan durak,

2-Özdilek önü,

3-Yalova Devlet Hastanesine gelmeden Centa market önündeki durak yeri olarak tespit edilmiştir.

 

İl Merkezinden geliş istikametlerinde Belediyemiz sınırlarında sadece bindi yaptırılabilecek duraklar;

1- Yalova Devlet Hastanesi karşısında üst geçit yanında bulunan durak,

2- Yalova Devlet Hastanesi Ek Binasının önündeki durak,

3- Çiftlikköy Belediye Binası önündeki durak,

4- My Koleji önündeki durak yeri olacak şekilde tespit edilerek mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 75

TEKLİFİN ÖZÜ: Meclis Trafik Komisyon Raporunun üçüncü maddesinde yer alan; Özdilek A.V.M. önünde yolcu bekleme durağı yapılmasının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Meclis Trafik Komisyon Raporunun üçüncü maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Trafik Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde Özdilek A.V.M önünde Yalova istikametine giden yan yol üzerinde bulunan cebe uygun olan bir yere vatandaşlarımızın otobüs ve minibüs beklerken hava şartlarından olumsuz etkilenmesini önlemek için yolcu bekleme durağının konulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 76

TEKLİFİN ÖZÜ: Meclis Trafik Komisyon Raporunun dördüncü maddesinde yer alan; İlçemiz Sahil Mahallesinde kurulan sosyete pazarının bulunduğu sokakta yaya ve araç trafiği ile ilgili konunun görüşülmesi

VERİLEN KARAR : Meclis Trafik Komisyon Raporunun dördüncü maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Sahil Mahallesinde Pazartesi günleri kurulan Sosyete pazarının pazarcı esnafının araçlarını sokaklarının iki tarafına gelişi güzel park ettiğini, yaya ve araç trafiğinin olumsuz etkilendiğini, ayrıca acil durumlarda Ambulans ve İtfaiye araçlarının giremeyeceğini belirterek sokaklarının bir tarafına araç park yasağının getirilmesi ilçemiz vatandaşları tarafından talep edilmiştir.Yapılan incelemede sokağın dar olduğu, araçların iki taraflı park edilmesi ile sokağın içinde araç ve yolcu trafiğinin olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için Özdilek A.V.M önünde Yalova istikametine giden yan yolun Leylak Sokak girişinden Çiçekçi Sokak kesişme noktasında kalan sokağın sol tarafına Pazartesi günleri sabah 07:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında park yasağı getirilmesine, ayrıca park yasağına ait uyarıcı ikaz işaret ve levhalarının Fen İşleri Müdürlüğünce konulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 77

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin yedinci maddesi olan Gelir Emlak Şefliği’nin 24.05.2018 tarih ve 908 sayılı teklifi gereği; Yeni Servis Araçları Yönetmeliğinin hazırlanmasının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Çiftlikköy Belediyesi sınırları ve mücavir saha içinden başlayıp bu saha dışına giden öğrenci, personel, ücretsiz müşteri servis araçlarını düzenli hale getirmek, bu amaçla gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik, çalışma şart ve koşullarını belirlemek, servis işleticileri ile verilen hizmeti tüzel kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyon, denetim, düzenleme yetki ve sorumluluklarının güncel hale getirilerek Çiftlikköy Belediyesi Yeni Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği çalışması yapılması için konunun Meclis Trafik Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 78

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin sekizinci maddesi olan Gelir Emlak Şefliği’nin 30.05.2018 tarih ve 924 sayılı teklifi gereği; Toplu Taşıma Minibüs Araçları Yönetmeliğinin hazırlanmasının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Çiftlikköy Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde toplu ulaşım hizmetlerini bir organizasyon çatısı altında bütünleştirmek temel ilkesine uygun olarak, toplu taşıma hizmetlerini düzenli ulaşılabilir ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek için Çiftlikköy Belediyesi Toplu Taşıma Yapan Minibüslerin Çalışma ve Hizmet Yönetmeliği çalışması yapılması için konunun Meclis Trafik Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 79

TEKLİFİN ÖZÜ: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.06.2018 tarih ve 97 sayılı teklifinin; meclis gündemine eklenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup, konunun görüşülmesine geçildi.

VERİLEN KARAR : Çiftlikköy Kafkas Kültür Derneği Spor Kulübü’nün “Halk Kültürü Festivali” konulu, 31.05.2018 tarih ve 6250 kayıt nolu yazısı istinaden; 13-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÇEKYA’nın Prag şehrinde yapılacak olan Uluslararası Folklor Festivaline (Moonlight Event Organization) ÇİFTLİKKÖY KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ SPOR KULÜBÜ “ELİYA” ekibi davet edilmiştir. Derneğin muhtelif ülkelerin kültürlerini, coğrafi ve tarihi özelliklerini yerinde görmek, anlamak ve insanlığın ortak değerlerinin bilinç ve idrakine vararak dünya barışı ve kardeşliğin önemini öğrenebilmek amacıyla, festivale kara yolu ile Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Çekya ve İtalya güzergahında gidilecek ve Sırbistan, Makedonya, Yunanistan güzergahından karayolu ile geri dönülecektir. Bu maksatla festival programına katılacak olan dernek yöneticileri, karograf hoca, müzisyenler, dansçılar ve diğer personellerle birlikte aşağıda listelenen katılımcıların Belediyemizi temsilen görevlendirilmesine, kendilerine hizmet pasaportu verilmesine, ulaşım aracı ile yol ve akaryakıt giderleri gibi masraflarında belediye bütçesinden karşılanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

SIRA NO

ADI

SOYADI

GÖREVİ

1

Murat

ERDOĞAN

BAŞKAN

2

Dilek

ERDOĞAN

BAYANLAR.KOM

3

Mehmet

ERDOĞAN

DANSÇI

4

Muharrem Mert

ERDOĞAN

DANSÇI

5

Veysel

ALTUNTAŞ

YÖNETİCİ

6

Gamze

ALTUNTAŞ

BAYANLAR.KOM

7

Onur

ALTUNTAŞ

DANSÇI

8

Ferruh

BAKAY

MÜZİSYEN

9

Selda

BAKAY

BAYANLAR.KOM

10

Sena

BAKAY

DANSÇI

11

Yücel

BAKAY

DANSÇI

12

Emre Feyyaz

BAKAY

MÜZİSYEN

13

Lebşok

SÜYÜNÇ

YÖNETİCİ

14

Çetin

BÖRÜ

YÖNETİCİ

15

İhsan

TEZELOĞLU

DANSÇI

16

Aleyna

TETİK

DANSÇI

17

Basire

TARKAN

YÖNETİCİ

18

Gülay

OĞUR

YÖNETİCİ

19

Celal

OĞUR

YÖNETİCİ

20

Melihcan

OĞUR

DANSÇI

21

Melike

GEZER

DANSÇI

22

Azra

GÜLSOY

DANSÇI

23

Abdullah

MARTİ

MÜZİSYEN

24

Rukiye Melike

SADİOĞLU

SANAT YÖNETMENİ

25

Nazlı

ÖZBEK

DANSÇI

26

Oğuzhan

AYKULAP

DANSÇI

27

Hafize Aycan

KIRBAÇ

DANSÇI

28

İncila

KIRBAÇ

DANSÇI

29

Gülcan

BİLLOR

DANSÇI

30

Nevzat

ASLIYÜKSEK

MÜZİSYEN

31

Rabia

ASLIYÜKSEK

YÖNETİCİ

32

Zişan

ASLIYÜKSEK

DANSÇI

33

Şevval

ASLIYÜKSEK

DANSÇI

34

Tanju

ÜSTÜN

YÖNETİCİ

35

Günseli

KARAAĞAÇ

YÖNETİCİ

36

Zafer

ERBAKIŞ

KAROGRAF HOCA

37

Arda Hamza

ERBAKIŞ

DANSÇI

38

Ahmet Eren

Demir

DANSÇI

39

Armağan

ŞENER

DANSÇI

40

Fikret

MAZI

BASIN

41

Mert

YILDIZ

DANSÇI

42

Emre

ZENGİN

DANSÇI

43

Elif

YILMAZ

DANSÇI

44

Eylül

YILMAZ

DANSÇI

 

Ali Murat SİLPAGAR                         Ali Osman CİVELEK           Sedat BAHADIR

Meclis Başkanı                                      Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı                                  Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :