2018 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:28:30

2018 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

KARAR TARİHİ: 06.08.2018

 

BELEDİYE BAŞKANI: Ali Murat SİLPAGAR

TOPLANTIDA MEVCUT MECLİS ÜYELERİ: Afşin KARYAĞDI, Cenap ÖZPOLAT, Harun ÇETİNTÜRK, Hamit AKBULAK, Recep MEYDAN, Rıdvan MUTLU, Sedat BAHADIR, Turgut İŞTEBEN, Adil YELE, Macide ARAS, Murat ELGİN, Rıfat AYDIN, Süleyman Selami DOĞANCI ve Zeki COŞKUN

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Ali Osman CİVELEK

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 06.08.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’ın başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. 2018 Ağustos Ayı Olağan Toplantısına başlanıldı.

 

KARAR NO: 84

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin ikinci maddesi olan bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 12.07.2018 tarihli Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısına ilişkin düzenlenen meclis kararlarına, meclis üyelerinin herhangi bir itirazı bulunmadığından söz konusu meclis kararlarının düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 85

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin üçüncü maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.07.2018 tarih ve 146 sayılı teklifi gereği; Belediye Meclis Üyesi Cenap ÖZPOLAT  24.07.2018 tarih ve 9079 kayıt nolu dilekçe müracaatı ile Yalova Çiçekçilik OSB Asil Üyeliğinden istifa etmiş olup; kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçiminin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Belediye Meclis Üyesi Cenap ÖZPOLAT’ın  Yalova Çiçekçilik OSB Asil Üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle; Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine asil üye seçilmesi gerekmekte olup; yapılan açık oylama sonucu kalan süreyi tamamlamak üzere mevcut Müteşebbis Heyette Yedek Üye olan Meclis Üyesi Hamit AKBULAK’ın Asil Üye olarak, Hamit AKBULAK’tan boşalan yedek üyeliğe ise Meclis Üyesi Rıdvan MUTLU’nun  seçilmesine, mevcudun oybirliği ile meclisçe karar verildi.

 

KARAR NO: 86

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dördüncü maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.07.2018 tarih ve 147 sayılı teklifi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereği, ihtisas komisyonu (Trafik Komisyonu ) üye seçiminin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği, Meclis Trafik Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, yapılan açık oylama sonucu bir yıllığına seçilen Meclis Trafik Komisyonunun; AK Parti Grubundan Recep MEYDAN, Turgut İŞTEBEN, Sedat BAHADIR (9 oy), CHP Grubundan Murat ELGİN ve Rıfat AYDIN’dan (6 Oy) oluşturulmasına, meclisçe karar verildi.

 

KARAR NO: 87

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin beşinci maddesi olan Meclis İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.aporunun birinci maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve 913 sayılı yazısının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Meclis İmar Komisyon Raporunun birinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Gacık Köyü’nün mevcut yerleşmelerini ve gelişme alanlarını kapsayacak şekilde çalışması yapılmış Köy Yerleşik Alan Sınırının 3194 sayılı İmar Kanununu Plansız Alanlar Yönetmeliği’nin 4. Maddesi doğrultusunda ve mevzuat hükümleri kapsamında belirlenmesi talebi üzerine arazide, yerinde incelemeler yapılmış olup; Vatandaşlar tarafından mağduriyet yaşanmaması adına daha önce belirlenmiş olan köy yerleşik alan sınırının genişletilebilmesi için çalışmalar devam ettiğinden dolayı ve İlimizde yapılmış olan 1/50000’lik planlar kesinleştikten sonra alan sınırının görüşülmesine ve konunun ileriki bir zamana ertelenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 88

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin altıncı maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.08.2018 tarih ve 3071 sayılı teklifi gereği; plan değişikliğinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 01.08.2018 tarih ve 9821 kayıt nolu dilekçe müracaatına istinaden; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, G22C07D2C Pafta, 2018 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin, Meclis İmar Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 89

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin yedinci maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.08.2018 tarih ve 3072 sayılı teklifi gereği; plan değişikliğinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 01.08.2018 tarih ve 9830 kayıt nolu dilekçe müracaatına istinaden; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Sahil Mahallesi, 1526 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin, Meclis İmar Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 90

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin sekizinci maddesi olan Gelir Emlak Şefliği’nin 12.07.2018 tarih ve 1014 sayılı teklifi gereği; 2018 Haziran Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun görüşülmesi. Raporunun birinci maddesinde yer alan; Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin hazırlanmasının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 2018 Haziran Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun birinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Çiftlikköy Belediyesi sınırları ve mücavir saha içinden başlayıp bu saha dışına giden öğrenci, personel, ücretsiz müşteri servis araçlarını düzenli hale getirmek, bu amaçla gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik, çalışma şart ve koşullarını belirlemek servis işleticileri ile verilen hizmeti tüzel kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyon, denetim, düzenleme yetki ve sorumluluklarının güncel hale getirilerek Çiftlikköy Belediyesi Yeni Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği çalışması yapılarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere diğer mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurarak hazırlanmış olan; Çiftlikköy Belediyesi Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 91

TEKLİFİN ÖZÜ: 2018 Haziran Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan; Toplu Taşıma Yapan Minibüslerin Çalışma ve Hizmet Yönetmeliğinin hazırlanmasının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 2018 Haziran Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Çiftlikköy Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde toplu ulaşım hizmetlerini bir organizasyon çatısı altında bütünleştirmek temel ilkesine uygun olarak, toplu taşıma hizmetlerini düzenli ulaşılabilir ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek için Çiftlikköy Belediyesi Toplu Taşıma yapan Minibüslerin Çalışma ve Hizmet Yönetmeliği çalışması yapılarak başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere diğer mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurarak hazırlanmış olan; Çiftlikköy Belediyesi Toplu Taşıma Yapan Minibüslerin Çalışma ve Hizmet Yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Çiftlikköy Belediyesi Toplu Taşıma Yapan Minibüslerin Çalışma ve Hizmet Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz

 

KARAR NO: 92

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemin dokuzuncu maddesi olan, Gelir Emlak Şefliği’nin 17.07.2018 tarih ve 1038 sayılı teklifi gereği; 2018 Temmuz Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun görüşülmesi. Raporun birinci maddesi olan Belediyemiz, 500 Evler Kültür Merkezine isim verilmesinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Meclis Trafik Komisyon Raporunun birinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz 500 Evler Mahallesinde bulunan Belediyemize ait binanın, 1984 yılında henüz 17 aylık iken annesinin kucağında vurularak şehit edilen ‘’Türkan Bebek’’ in isminin verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 93

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemin onuncu maddesi olan, Gelir Emlak Şefliği’nin 12.07.2018 tarih ve 1015 sayılı teklifi gereği; Servis Araçları için mevcut verilen “S” plakası serilerinin “P” harf seri grubu olarak değiştirilmesinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Yalova Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığının 29.06.2018 tarih ve 2018/20 sayılı kararı gereği; Yalova İl ve İlçe Sınır ve mücavir alanlarında faaliyet gösterecek servis araçları için mevcut verilen “S” plakası serilerinin “P” harf seri grubu olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup; bu karara istinaden Belediyemizin Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde “S” plaka olarak geçen terimlerin “P” plaka olarak değiştirilmesine ve ekte düzenlendiği şekliyle yönetmeliğin kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Çiftlikköy Belediyesi Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz

 

KARAR NO: 94

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemin onbirinci maddesi olan, Gelir Emlak Şefliği’nin 23.07.2018 tarih ve 1062 sayılı teklifi gereği; İlçemiz Süyünç Kapalı Pazar Yerinde bulunan Belediyemize ait 28 ve 29 nolu dükkanların, Türkiye Kızılay Derneği Çiftlikköy Şube Başkanlığının talebi üzerine, tahsis süresinin uzatılmasının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : Türkiye Kızılay Derneği Çiftlikköy Şube Başkanlığı’nın 10.07.2018 tarih ve 8196 kayıt nolu dilekçe müracaatında, Belediyemize ait Süyünç Kapalı Pazar yerinde bulunan 28 ve 29 nolu dükkanların tahsis süresinin 1(bir) yıl süre ile uzatılması talebine istinaden, 28 ve 29 nolu dükkanların tahsis süresinin 1 (bir) yıl süre ile bedelsiz olarak uzatılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO: 95

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemin onikinci maddesi olan, Gelir Emlak Şefliği’nin 10.07.2018 tarih ve 5016 sayılı teklifi gereği; S.S. 203 Nolu Yalova ve Çevresi Yolcu ve Servis Taşıyıcılar Kooperatifinin yolcu indirmek ve bindirmek için durak verilmesi ile durak yerlerinin belirlenmesi taleplerinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : S.S. 203 Nolu Yalova ve Çevresi Yolcu ve Servis Taşıyıcılar Kooperatifinin 29.06.2018 tarih ve 7664 kayıt nolu dilekçesine istinaden; Belediyemiz sınırlarına girdiğinde yolcularını indirmek ve bindirmek için durak verilmesi, durak yerlerinin belirlenmesi ile ilgili taleplerin, Meclis Trafik Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

 

 

KARAR NO: 96

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemin onüçüncü maddesi olan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18.07.2018 tarih ve 792 sayılı teklifi gereği; Gelir Tarifesine ek yapılması istenilen maddelerin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: İlçemiz genelinde yapımı tamamlanan içme suyu alt yapı yenileme çalışmaları sonrası, cadde ve sokaklarda 2. kat üst yapı yol kaplama çalışmalarına başlanmıştır. İlçemizde nüfus artışı ile orantılı olarak artarak devam eden yeni inşaat faaliyetlerde kazı çalışmaları vatandaş tarafından yapılmaktadır. Vatandaş tarafından yapılan kazı çalışmalarında yeni yapılan asfalt, parke yol ve kaldırımlarda ciddi bozulmalar meydana gelmekte olup, bu durum belediyemize ek bir maliyet getirmektedir. Yeni yapılan yollarda ve kaldırımlarda oluşabilecek hasarın ve mali açıdan belediyemize verilecek zararın önüne geçebilmek için, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip tarafından asfalt kesim ve yol işlemlerinin yapılması ve buradan doğacak maliyetin de mevcut kazı bedeline eklenerek tahsil edilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle aşağıda belirtilen Çiftlikköy Belediyesi 2018 Yılı Gelir Tarifesi Madde 19’ un düzenlendiği şekliyle kabul edilerek 2018 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE:19

 

FEN BÖLÜMÜ HASAR KARŞILIKLARI

 

a-) Her cins beton asfaltın yarılmasında (m2.sinden).

250,00

b-) Her cins beton asfaltın kesilmesi, kazı ve hafriyat taşıma bedeli (m2.sinden)

75,00

c-) Satıh asfaltının, kaplamanın yarılmasında  (m2.sinden).

230,00

d-) Her cins Satıh asfaltının, kaplamanın kesilmesi, kazı ve hafriyat taşıma bedeli (m2.sinden)

55,00

e-) Adi kaldırım (Arnavut kaldırımı) yarılmasında  (m2.sinden).

200,00

f-) Her cins Adi kaldırımın (Arnavut kaldırımı) kesilmesi, kazı ve hafriyat taşıma bedeli (m2.sinden)

55,00

g-) Parke yolun yarılmasında  (m2.sinden).

215,00

h-) Her cins Parke yolun kesilmesi, kazı ve hafriyat taşıma bedeli (m2.sinden)

55,00

ı-) Çini taşı tretuvarın yarılmasında  (m2.sinden).

215,00

i-) Sayir tretuvarın yarılmasında  (m2.sinden).

215,00

j-) Yukarıda islemleri belediyeden izin almadan yapanlara fıkralarda belirtilen miktarların % 100 fazlası uygulanır.

 

h-) Toplu hizmet çalışmalarında (Kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, su, iletişim vb.) Bayındırlık birim fiyatı uygulanacak olup hasar bedeli hesaplanacaktır. Tüm kazı ve hafriyat çalışmaları her hafta Perşembe günleri yapılacak olup, tüm işlemler belediyemizce yapılacaktır.

 

 

 

 

KARAR NO: 97

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemin ondördüncü maddesi olan, Zabıta Müdürlüğü’nün 31.07.2018 tarih ve 5519 sayılı teklifi gereği; İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Turgut Köse  sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili taleplerin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 08.06.2018 tarih ve 6657 kayıt nolu dilekçeye istinaden; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Turgut Köse olan sokak isminin değiştirilme talebinin reddedilerek, sokak isminin Öğretmen Turgut Köse olarak kalmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO: 98

TEKLİFİN ÖZÜ: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 02.08.2018 tarih ve 289 sayılı teklifi gereği; Kent Konseyi Kurulması ile ilgili konunun; meclis gündemine eklenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup, konunun görüşülmesine geçildi.

VERİLEN KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinde “Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar” denildiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden “Çiftlikköy Kent Konseyi” kurulması için, gerekli çalışmaların yapılarak Belediye Meclisine sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

 

Ali Murat SİLPAGAR                      Rıdvan MUTLU                                Sedat BAHADIR

Meclis Başkanı                                   Yedek Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi

 

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :