2018 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
24 Ekim 2018 Çarşamba 14:17:53

2018 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

 

                                                                                                   KARAR TARİHİ: 03.09.2018

 

BELEDİYE BAŞKANI: Ali Murat SİLPAGAR

TOPLANTIDA MEVCUT MECLİS ÜYELERİ: Afşin KARYAĞDI, Ali Osman CİVELEK, Cenap ÖZPOLAT, Harun ÇETİNTÜRK, Hamit AKBULAK, Recep MEYDAN, Rıdvan MUTLU, Sedat BAHADIR, Turgut İŞTEBEN, Macide ARAS, Rıfat AYDIN, Süleyman Selami DOĞANCI ve Zeki COŞKUN

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Adil YELE, Murat ELGİN

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 03.09.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’ın başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. 2018 Eylül Ayı Olağan Toplantısına başlanıldı.

 

 

KARAR NO: 99

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin ikinci maddesi olan bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 06.08.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısına ilişkin düzenlenen meclis kararlarına, meclis üyelerinin herhangi bir itirazı bulunmadığından söz konusu meclis kararlarının düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 100

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin üçüncü maddesi olan Meclis İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.aporunun birinci maddesinde yer alan; 01.08.2018 tarih ve 9821 kayıt nolu dilekçe müracaatının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Meclis İmar Komisyon Raporunun birinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Sahil Mahallesi, 2018 ada 1 parselin zemin katta konut kullanımına yönelik plan değişikliği talebi incelenmiş olup, Parsel bazlı plan değişikliği yapılamayacağından ve 2018 ada 1 parsel konumu gereğince ticari merkezde yer aldığından zemin katın konut kullanımına yönelik hazırlanmış olan plan değişikliğinin reddine,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 101

TEKLİFİN ÖZÜ: Meclis İmar Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan; 01.08.2018 tarih ve 9830 kayıt nolu dilekçe müracaatının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Meclis İmar Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Sahil Mahallesi, 1526 ada 5 parsel sahipleri tarafından Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne dava açılmış ve 2015/970 Esas nolu dava 2017/172 karar ile parsel malikleri lehine sonuçlanmış olduğundan, Belediye Hizmet Alanı (itfaiye) olarak planlı olan parselin bir kısmının park alanı olmasına, kalan kısmının bölgedeki yapılaşma koşullarına uygun, konut alanı olarak planlanmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 102

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dördüncü maddesi olan, Gelir Emlak Şefliği’nin 14.08.2018 tarih ve 1113 sayılı teklifi gereği; 2018 Ağustos Ayı Meclis Trafik Komisyon Kararının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Meclis Trafik Komisyon Raporunda yer alan konunun görüşülmesi neticesinde;

            S.S 203 nolu Yalova ve Çevresi Yolcu ve Servis Taşıyıcılar Kooperatifi esnafı Yalova’dan Karamürsel istikametine giderken Belediyemiz sınırlarında yolcularını alabilmek için bindi, Karamürsel ‘den Yalova istikametine giderken Belediyemiz sınırlarında yolcularını indirmek için indi, yapmaları için durak verilmesi ile durak yerlerinin belirlenmesi taleplerinin saha incelemeleri yapılmış ve başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere diğer mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurarak;

            5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendinde ‘’Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.’’ hükmüne yer verilmiştir.

            Yukarıda belirtilen mevzuat gereği İl, İlçe ve Beldelerden yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları bulunan Köylerden Yalova Belediyesi sınırları içine (İl Merkezine) yolcu taşımacılığı yapan araçların Çiftlikköy Belediyesi sınırları içerisinde, yolcu indirme ve bindirme yerleri ile güzergahlarını ve durak noktalarının belirlemesi yetkisi Belediyemize ait olup bu tür araçlar başlangıç ve bitiş noktası Belediye sınırları içerinde kalan iki nokta arasında taşıma yapamazlar.          

Bu bağlamda; Çiftlikköy Belediyesi sınırları dışındaki İl, ilçe belde ve köyler ile Çiftlikköy Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki köylerden Yalova Belediyesi sınırları içine (İl Merkezine) yolcu taşımacılığı yapmakta olan araçların İl merkezine gelişlerinde Çiftlikköy Belediye ve mücavir alan sınırlarına girdikten sonra yolcu bindirmemeleri, aynı şekilde il merkezinden dönüşlerinde de Çiftlikköy Belediyesi ve mücavir alan sınırları dışına çıkana kadar yolcu indirmemeleri, bu araçların kendileri Çiftlikköy Belediyesi Trafik Komisyonu tarafından belirlenecek olan duraklar dışında yolcu indirip bindirmelerinin, kendileri için belirlenen güzergah dışına çıkmamalarının, İl merkezinden dönüşlerinde araçlarının önlerine Çiftlikköy Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde bulunan herhangi bir varış noktasını gösteren tabela asmalarının yasaklanması, belirtilen hususlara aykırı hareket eden araçlarla ilgili olarak gerekli yasal müeyyidelerin ve cezai işlemlerin uygulanmasına;

            İl merkezine gidişlerinde Belediyemiz sınırlarında yolcularına sadece indirme, İl merkezinden dönüşlerinde de Belediyemiz sınırlarında yolculara sadece bindirme yapabilecekleri bu araçların durak yerleri aşağıda belirlenmiştir.

İl Merkezine gidiş istikametlerinde Belediyemiz sınırlarında sadece indi yaptırılabilecek duraklar;

 

1- Engin Sitesi önünde bulunan durak,

2-Özdilek önü,

3-Yalova Devlet Hastanesine gelmeden Centa market önündeki durak yeri olarak tespit edilmiştir.

 

İl Merkezinden geliş istikametlerinde Belediyemiz sınırlarında sadece bindi yaptırılabilecek duraklar;

1- Yalova Devlet Hastanesi karşısında üst geçit yanında bulunan durak,

2- Yalova Devlet Hastanesi Ek Binasının önündeki durak,

3- Çiftlikköy Belediye Binası önündeki durak,

4- My Koleji önündeki durak yeri olacak şekilde kararın kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 103

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin beşinci maddesi olan, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.08.2018 tarih ve 596 sayılı teklifi gereği; Çiftlikköy Spor Tesisi Halı saha, Tenis oyun ücreti ve malzeme kiraları ile ilgili ücret tarifesinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Çiftlikköy Kapalı Spor Tesisi için Halı Saha ücreti, Tenis Oyun ücreti ve Malzeme kiraları ile ilgili aşağıda listelenen tarifenin Çiftlikköy Belediyesi Gelir Tarifesine eklenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Çiftlikköy Kapalı Spor Tesisi Ücret Tarifesi

 

  1. Çiftlikköy Belediyesi Kapalı Spor Tesisi           

 

Halı Saha Ücreti (1 Saat- Kdv Dahil)                             140,00 TL

 

  1. Çiftlikköy Belediyesi Kapalı Spor Tesisi           

Tenis Oyun Ücreti (1 Saat Kdv Dahil)                           20,00 TL

 

  1. Spor Salonları Malzeme Kirası (Kdv Dahil)                   5,00 TL

 

  1. Spor Okulları İçin % 50 indirim uygulanacaktır.

 

KARAR NO: 104

TEKLİFİN ÖZÜ: Gelir Emlak Şefliği’nin  03.09.2018 tarih ve 1132 sayılı teklifinin meclis gündeminin altıncı maddesi olarak Meclis gündemine eklenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup; Taşınmazlar ile ilgili konunun görüşülmesine geçilmiştir.

VERİLEN KARAR: T.C. Çiftlikköy Belediyesi’nin maliki olduğu, Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Siteler Mahallesi 358 ada 2 parsel, 358 ada 5 parsel ve 358 ada 10 parsel sayılı arsa vasıflı 3 adet taşınmazın, kamuya tahsisli olmadığından kamu ve özel bankalardan yurt içi ve yurt dışı şubeleri tarafından T.C. Çiftlikköy Belediyesi lehine açılmış ve açılacak her türlü krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları ile her ne sebepten olursa olsun, asaleten/kefaleten doğmuş ve doğacak her türlü borçların teminatını teşkil etmek üzere banka lehine, dilediği bedel derece şartlarla ipotek etmesine, serbest derecede istifade hakkı tanımaya, mevcut ipoteklerin limitinin dilediği bedel ve şartlarla arttırılmasına, ipotek ile ilgili olarak gerek banka nezdinde gerekse Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde de imzalanması gerekli tüm evrakı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendine göre, T.C. Çiftlikköy Belediyesi adına imzalamaya Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’a yetki verilmesine, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO: 105

TEKLİFİN ÖZÜ: Gelir Emlak Şefliği’nin  03.09.2018 tarih ve 1133 sayılı teklifinin meclis gündeminin yedinci maddesi olarak Meclis gündemine eklenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup; 03.09.2018 tarih ve 11082 sayılı dilekçe müracaatı  ile ilgili konunun görüşülmesine geçilmiştir.

VERİLEN KARAR: Yalova İli Çiftlikköy İlçesi, Güçlü sitesinde ikamet eden vatandaşlarımızın Güçlü Sitesi ve Narkent Sitesi arasındaki rampadan karayoluna çıkışlarının kontrolsüz olduğunu ve birçok kazanın yaşandığını belirterek, yaşanan kazaların önüne geçilmesi için söz konusu yere ayna ve aparatları kendilerinden alınmak üzere Belediyemizden izin talep edilmekte olup; konunun Meclis Trafik Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Ali Murat SİLPAGAR                      Ali Osman CİVELEK                       Sedat BAHADIR

Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                          Katip Üye

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi

 

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :