2018 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
24 Ekim 2018 Çarşamba 14:18:59

2018 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

 

                                                                                                   KARAR TARİHİ: 01.10.2018

 

BELEDİYE BAŞKANI: Ali Murat SİLPAGAR

TOPLANTIDA MEVCUT MECLİS ÜYELERİ: Afşin KARYAĞDI, Cenap ÖZPOLAT, Harun ÇETİNTÜRK, Hamit AKBULAK, Recep MEYDAN, Rıdvan MUTLU, Sedat BAHADIR, Turgut İŞTEBEN, Adil YELE, Murat ELGİN, Macide ARAS, Rıfat AYDIN, Süleyman Selami DOĞANCI ve Zeki COŞKUN

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Ali Osman CİVELEK

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 01.10.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’ın başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. 2018 Ekim Ayı Olağan Toplantısına başlanıldı.

 

KARAR NO: 106

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin ikinci maddesi olan bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 03.09.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısına ilişkin düzenlenen meclis kararlarına, meclis üyelerinin herhangi bir itirazı bulunmadığından söz konusu meclis kararlarının düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 107

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin üçüncü maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2018 tarih ve 658 sayılı teklifi gereği; 2019 Yılı Bütçesi, Gelir Tarifesi ve Yatırım Programının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2018 tarih ve 658 sayılı teklifi gereği; Belediyemiz 2019 Mali Yılına ait bütçe taslağı ve ekleri, 15.08.2018 tarih ve 172 sayılı encümen kararıyla karara bağlanmış olup, 5393 Sayılı Kanunun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. Maddesine istinaden Belediye Meclisine havale edilen 2019 yılı bütçe taslağı ve ekleri ile gelir tarifesi ve yatırım programının gerekli incelemeler yapılmak üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 108

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dördüncü maddesi olan Gelir Emlak Şefliği’nin 12.09.2018 tarih ve 1179 sayılı teklifi gereği; 2018 Eylül Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Meclis Trafik Komisyon Raporunda yer alan konunun görüşülmesi neticesinde;

İlçemiz Siteler Mahallesi Güçlü Sitesinde ikamet eden vatandaşlarımızın talebi Meclis Trafik Komisyonunca incelenmiş olup; Güçlü Sitesi ve Narkent Sitesi arasındaki rampadan Karayoluna kontrolsüz çıkışların önüne geçilerek trafik kazalarının önlenmesinin kamu yararına olduğu gözetilerek Güçlü Sitesi ile Narkent Sitesi arasındaki rampaya site sakinleri tarafından Trafik Güvenlik (Bonbeli) aynası takılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Ali Murat SİLPAGAR                      Rıdvan MUTLU                                Sedat BAHADIR

Meclis Başkanı                                   Yedek Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :