2018 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
30 Kasım 2018 Cuma 16:20:49

2018 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

 

                                                                                                   KARAR TARİHİ: 05.11.2018

 

BELEDİYE BAŞKANI: Ali Murat SİLPAGAR

TOPLANTIDA MEVCUT MECLİS ÜYELERİ: Afşin KARYAĞDI, Ali Osman CİVELEK, Cenap ÖZPOLAT, Harun ÇETİNTÜRK, Hamit AKBULAK, Recep MEYDAN, Rıdvan MUTLU, Sedat BAHADIR, Turgut İŞTEBEN, Adil YELE, Murat ELGİN, Macide ARAS, Rıfat AYDIN, Süleyman Selami DOĞANCI ve Zeki COŞKUN

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 05.11.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’ın başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. 2018 Kasım Ayı Olağan Toplantısına başlanıldı.

 

KARAR NO: 109

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin ikinci maddesi olan bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 01.10.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısına ilişkin düzenlenen meclis kararlarına, meclis üyelerinin herhangi bir itirazı bulunmadığından söz konusu meclis kararlarının düzenlendiği şekliyle kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO: 110

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin üçüncü maddesi olan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 2019 yılı Yatırım Programının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 2019 Yılı Yatırım Programının Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, Çiftlikköy Belediyesi 2019 Yılı Yatırım Programının tüm maddelerinin  aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI MECLİSCE KABUL EDİLEN

 

SIRA

KONUSU

YERİ

PAFTA NO

YILI

KOMİSYON

MECLİS

 

 1-

Karayolunun Yan Yollarının Yapımı ile Köprü ve Kavşakların Peyzaj Planlaması ve Uygulaması

Çiftlikköy İlçe Sınırları

 

2019

1.000.000,00

1.000.000,00

 
 

 2-

Sahil Düzenlemesi ve Projesi

Siteler Mahallesi

 

2019

1.200.000,00

1.200.000,00

 

Günibirlik Tesis ve Yeşil Alan Yapımı

 

 3-

Altyapı Yapımları (Su + Kanalizasyon + Yağmur Suyu Kanalı)

Çiftlik-Sahil-Siteler-M.A.E.-500 Evler-Sultaniye Mahalleleri

Tüm paftalar

2019

10.000.000,00

10.000.000,00

 

4-

Yol Yapımı /Tretuar Yapımı ve Kaplama

Çiftlik-Sahil-Siteler-M.A.E.-500 Evler-Sultaniye Mahalleleri

Tüm paftalar

2019

11.000.000,00

11.000.000,00

 

5-

Mezarlıkların Bakım ve Onarımı

Tüm Mezarlıklar

 

2019

500.000,00

500.000,00

 

6-

Toplu Konut  ve Kentsel Dönüşüm Projeleri

Çiftlikköy İlçe Sınırları

 

2019

500.000,00

500.000,00

 

7-

Çiftlikköy Belediyesi Turistik Tesisleri  ve Dinlenme Alanları Yapımı Projesi

Sahil Mahallesi (Mocamp)

3/2

2019

1.000.000,00

1.000.000,00

 

8-

İmar Planı Yapımı ve Uygulamaları (Mücavir Alanlar Dahil)

Tüm İmar Paftaları

 

2019

500.000,00

500.000,00

 

9-

Derelerin Islahı ve Geziyolu / Peyzaj Çalışması

İlçe Sınırları 

 

2019

1.000.000,00

1.000.000,00

 

10-

Gacık,Kılıç ve Laledere Köylerine

Mücavir Alan

 

2019

250.000,00

250.000,00

 

Hizmet Götürülmesi (altyapı,yol,park yapılması,onarım)

 

11-

Park / Bahçe / Peyzaj

Çiftlik-Sahil-Siteler-M.A.E.-500 Evler-Sultaniye Mahalleleri

 

2019

1.000.000,00

1.000.000,00

 

12-

Kamulaştırma

Belediye Sınırları

 

2019

1.000.000,00

1.000.000,00

 

13-

Spor Sahaları ve Sosyal Tesis Alanları

Çiftlik-Sahil-Siteler-M.A.E.-500 Evler-Sultaniye Mahalleleri

 

2019

600.000,00

600.000,00

 

14-

Hizmet Binaları ile Sosyal Tesis Yapımları ve Büyük Onarımları

Çiftlikköy İlçe Sınırları

 

2019

2.950.000,00

2.950.000,00

 

15-

Su Deposu Yapımı

Çiftlikköy İlçe Sınırları

 

2019

1.000.000,00

1.000.000,00

 

16-

İbadethane / Eğitim Kurumları / Diğer Resmi Kurumlar Yapım ve Onarımları

 

 

2019

500.000,00

500.000,00

 

17-

Eski Eser ve Tarihi Dokunun Tamir Bakım Onarımı

 

 

2019

150.000,00

150.000,00

 

18-

Otopark Yapımı

 

 

2019

500.000,00

500.000,00

 

19-

Mesire Yerleri Yapımı

İlçe Sınırları ve Mücavir Alanlar

 

2019

600.000,00

600.000,00

 

20-

Elektrik Hatlarının Yer Altına İndirilmesi

Ana Arterler

 

2019

500.000,00

500.000,00

 

TOPLAM

35.750.000,00

35.750.000,00

 
               
 

YATIRIMI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ İLE DESTEKLENECEKTİR.

       
 

2020-2021 YILLARI BÜTÇELERİ HAZIRLANIRKEN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLEREK DÜZENLENECEKTİR

 

 

 

KARAR NO: 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKLİFİN ÖZÜ: Çiftlikköy Belediyesi 2019 Yılı Gelir tarifesinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Çiftlikköy Belediyesi 2019 Yılı Gelir Tarifesinin; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun teklif ettiği ve yapılan değişikliğin, Düğün Salonu Fiyat tarife ve talimatının aşağıdaki şekliyle onaylanarak kabulüne, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmasına, oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ 2019 YILI GELİR TARİFESİ

 

2019

MECLİS

 

TL

MADDE : 1

 

TAŞIT ARAÇLARI İŞLETME RUHSAT ÜCRETİ

 

  1-)Minibüslere verilecek yıllık geçiş rüsum bedeli ( 1.Taksit Ocak - 2. Taksit  Haziran)

1.250,00

  2-) a- Minibüs rüsum devri(satandan)

17.000,00

        b- 1. derece akraba devirlerinde

2.000,00

        c- Veraset yolu ile intikal devirlerinde

2.000,00

  3-) Teftiş defteri verilmesinden   

300,00

  4-) Çalışma ruhsatı verilmesi (yenilenmesi)

150,00

  5-) Servis Araçları Güzergâh İzin Belgesi

180,00

 • Servis Araçları Güzergah İzin Belgesi (Mülkiyetindeki D Tipi Servis Araçları ile Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde çalışanlar için)

300,00

         b- Servis Araçları Güzergah İzin Belgesi (Mülkiyetindeki D Tipi      Servis Araçları ile Belediye ve Mücavir alan sınırları dışarısında çalışanlar için)

500,00

  6-) Servis aracı çalıştırma ruhsat alacaklardan (ilk defa)

15.000,00

  7-) Servis aracı çalıştırma vize ücreti

150,00

  8-) Servis aracı devir ücreti

 

        a- Devir eden

3.500,00

        b- Devir alan

3.500,00

  9-) a- Taksi sıra hakkı devir ücreti(satandan)

15.000,00

        b-) Taksi yıllık vize ücreti(vize tarihi Eylül ayı)

200,00

MADDE : 2

 

MEZBAHA  VE KANARALARDA HAYVAN KESİMİ, MUAYENE VE DENETLEME

 

HARCI:2464/74

 

1-) Büyükbaş hayvan başına

5,50

2-) Küçükbaş hayvan başına

2,50

MADDE : 3

 

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI : 2464/77

 

1-) Tartı ağırlıklarının her birinden

1,25

2-) Uzunluk ölçülerinin her birinden

1,25

3-) Akıcı ve kuru taneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden

2,75

4-) El terazilerinden

5,50

5-) Normal masa terazilerinden

8,00

6-) Otomatik (ibreli) terazilerden

11,00

7-) Elektronik terazilerden

14,00

8-) Kantar ve basküllerden

22,00

MADDE : 4

 

BİNA İNŞAAT HARCI:

 

Konut inşaatında inşaat alanı;

 

100 m2 ye kadar

0,70

101-120 m2

1,40

121-150 m2

2,00

151-200 m2

2,75

200 m2'den yukarı

3,50

İşyeri inşaatından inşaat alanı;

 

25 m2 ye kadar

2,75

26-50 m2

4,00

51-100 m2

5,50

100 m2'den yukarı

7,00

MADDE : 5

 

ÇEŞİTLİ HARÇLAR

 

1-) Kayıt ve suret harçları

 

      a-) Her sayfa başına

0,60

      b-) Harita,plan ve krokilerin beher metrekaresinden

7,00

2-) İmarla ilgili harçlar

 

      aa-) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için)-Ticaret

0,11

      ab-) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için)-Konut

0,08

      ba-) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için)-Ticaret

0,11

      bb-) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için)-Konut

0,08

      bc-) İfraz ve tevhid harcı yol terklerinde alınmaz

            -

      ca-) Plan ve proje tasdik harcı(beher inşaat metrekaresi için)-Ticaret

0,11

      cb-) Plan ve proje tasdik harcı(beher inşaat metrekaresi için)-Konut               

0,08

      d-) Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı

 

          da-) Toprak (beher metreküp için)-Ticaret 

0,31

          db-) Toprak (beher metreküp için)- Konut

0,26

          dc-) Kanal (beher metrekare için)-Ticaret

1,15

          dd-) kanal (beher metrekare için)-Konut

0,95

      ea-) Yapı kullanma izin harcı ( beher inşaat metrekaresi için)-Ticaret

0,10

      eb-) Yapı kullanma izin harcı ( beher inşaat metrekaresi için)- Konut       

0,08

3-) İşyeri açma izin harcı (beher metrekare için işin mahiyetine göre)

1,00

      Ancak bu miktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz.

 

4-) Muayene ruhsat rapor harcı

11,00

5-) Sağlık belgesi harcı

2,00

MADDE:6

 

5393 SAYILI KANUNA GÖRE PROJE UYGULAMASINDA ALINACAK ÜCRETLER

 

A-) GENEL

 

      a-) Kat irtifak projesi tasdik ücreti (Her bağımsız bölüm için)

220,00

      b-) Su ve kanalizasyon bağlantısı için müracaat edenlerden dış ana şebekeye bağlama parası olarak (Her bağımsız bülüm ile su ve kanal bağlantısı için ayrı ayrı)

190,00

B-) KONUTLAR

 

      a-) Isı yalıtım ve sıhhi tesisat projesi tasdik ücreti

 

           1-) Brüt 75 m2. ve daha küçük her daire için.

70,00

           2-) Brüt 75 m2.-100 m2. (100 m2. dahil) her daire için.

90,00

           3-) Brüt 100 m2.-150 m2. (150 m2. dahil) her daire için.

110,00

           4-) Brüt 150 m2. den büyük her daire için.

220,00

           5-) Mimari Proje tastik ücreti

110,00

           6-) Statik Proje tastik ücreti

110,00

           7-) Elektrik Proje tastik ücreti

110,00

       b-) Asansörler

 

            1-) İnsan asansörleri (4 kişi veya 320 kg.'a kadar olan asansörlerde her asansör için)

     275,00

            2-) 4 kişiden (veya 320 kg.dan) yukarı asansörler için.

550,00

        d-) Konut için soğuk hava hücreleri

 

             Her hücre için

25,00

C-) İŞYERLERİ

 

     a-) Isı yalıtım ve sıhhi tesisat projesi tasdik ücreti

 

         1-) 25 m2.ye kadar (25 m2. dahil) her işyeri için.

80,00

         2-) 50 m2.ye kadar (50 m2. dahil) her işyeri için.

85,00

         3-) 75 m2.ye kadar (75 m2. dahil) her işyeri için.

110,00

         4-) 100 m2.ye kadar (100 m2. dahil) her işyeri için.

120,00

         5-) 100 m2.den yukarı her işyeri için.

220,00

     b-) Havalandırma tesisi her 1 m3/h için.

6,00

     c-) Klima tesisler

 

          1-) Her 1000 Kcal/h ısıtma için.

4,00

          2-) Her 1000 Kcal/h soğutma için.

4,00

     d-) Soğuk hava tesisleri

 

          1-) 25000 Kcal/h kapasiteli soğutma tesislerinde her 1000 Kcal/h soğutma  için.

1,50

          2-) 25000 Kcal/h'tan daha büyük kapasiteli soğutma tesislerinde her 1000 Kcal/h'lık soğutma için.

1,50

      e-) Asansörler

 

          1-) İnsan asansörü konutlardaki gibi.

 

          2-) Yük asansörü (her bir asansör için),

 

               320 kg.a kadar olanlardan.

500,00

               320 kg.dan yukarı olanlardan.

770,00

      f-) Kompresörler

 

           1-) İşletme basıncı 8 ATÜ'ye kadar olan kompresörler.

 

                5.5 Hp.ye (5.5 Hp. dahil) kadar olan kompresörler.

90,00

                5.5 - 10 Hp.ye (10 Hp.dahil) kadar olan kompresörler.

110,00

                10 Hp.den yukarı olan kompresörler.

120,00

           2-) İşletme basıncı 8 ATÜ'den yukarı olan kompresörler için

 

                güçlerine göre bulunan ücrete ilave olarak.

60,00

MADDE : 7

 

5393  SAYILI KANUNA GÖRE FENNİ UYGULAMADA ALINACAK İŞLETME

 

RUHSAT ÜCRETİ (İŞLETME RUHSATLARI)

 

A-) KALORİFER KAZANLARI

 

    a-) İşletme basıncı 8 ATÜ'ye kadar olan kazanlarda.

 

         1-) 30 m2.ye (30m2. dahil) kadar olan kazanlarda.

70,00

         2-) 30 m2.-50 m2.ye (50 m2.dahil) kadar olan kazanlarda.

100,00

         3-) 50 m2.-75 m2.ye (75 m2.dahil) kadar olan kazanlarda.

110,00

         4-) 75 m2.-100 m2.ye (100 m2.dahil) kadar olan kazanlarda.

165,00

         5-) 100 m2.den büyük olan kazanlarda.

200,00

     b-) İşletme basıncı 8-12 ATÜ arası kazanlar için m2.ye göre bulunan ücrete ilave olarak.

110,00

     c-) İşletme basıncı 12 ATÜ'den büyük kazanlar için m2. ye göre bulunacak ücrete ilave olarak

120,00

B-) KOMPRESÖRLER

 

     a-) İşletme basıncı 8 ATÜ'ye kadar olan kompresörler.

 

         1-) 5.5 Hp. (5.5 Hp. dahil) olanlar için.

85,00

         2-) 5.5  - 10 Hp. (10 Hp. dahil) olanlar için.

95,00

         3-) 10 Hp.den yukarı olanlar için.

110,00

    

 b-) İşletme basıncı 8 ATÜ den yukarı olan kompresörler için güçlerine göre bulunan ücrete ilave olarak.

15,00

      c-) 12 ATÜ'den yukarı olanlara

30,00

MADDE : 8

 

3257 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLECEK İŞLETMECİ RUHSATI

 

a-) ESERLERİ TAPTAN ÇOĞALTANLARDAN

 

     1-) Toptan kaset çoğaltanlardan.

150,00

     2-) Toptan video kaseti çoğaltanlardan.

150,00

     3-) Sinema kaseti çoğaltanlardan.

150,00

     4-) Benzeri eserleri çoğaltanlardan.

150,00

b-) ESERLERİN TOPTAN VE PERAKENDE DAĞITIMINI YAPANLARDAN

 

     1-) Sinema filmini toptan ve perakende dağıtanlardan.

100,00

     2-) Video bantlarını toptan ve perakende dağıtanlardan.

100,00

     3-) Plakları toptan ve perakende dağıtanlardan.

100,00

     4-) Ses kasetlerini toptan ve perakende dağıtanlardan.

100,00

     5-) Benzeri eserleri toptan ve perakende dağıtanlardan.

100,00

c-) ESERLERİ KİRAYA VERENLERDEN

 

     1-) Sinema filmini kiraya verenlerden.

100,00

     2-) Video bantlarını kiraya verenlerden.

100,00

     3-) Benzeri eserleri kiraya verenlerden.

100,00

MADDE : 9

 

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU MASRAFLARINA KATILMA ÜCRETİ

40,00

MADDE : 10

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ ÜCRETİ (KDV DAHİL)

 

1-) ÇÖP KONTEYNERİ SATIŞ ÜCRETİ

700,00

2-) İSTEĞE BAĞLI PARSEL BAZINDA GENEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI ÜCRETİ(1 M2'si)

2,00

3-) Moloz alımı ve taşınması (çuval başına)

5,00

 

a-)Traktör

 

250,00

b-)Kamyon

500,00

4-) a) Ağaç budaması (gövde kalınlığına göre (cm)

 

    0-35 cm.

75,00

    36-50 cm.

120,00

    51-100 cm.

165,00

   101-250 cm.

250,00

  b) Ağaç Kesimi (Sepetli Araç Dahil)

 

1 - 5  Yaş Arası

250,00

5- 10 Yaş Arası

500,00

10-20 Yaş Arası

1.500,00

20 Yaş ve Üzeri

2.500,00

5-) Ot  Temizliği m² başına

 

a-)Tırpanla

1,00

b-)Çim biçme makinesi ile

2,00

6-)Yeşil alan, İbreli Ağaç, Yapraklı ağaçlar ve Kent Mobilyaları hasar bedelleri

 

Çim Alan (Her M2 İçin)

70,00

İbreli Ağaçlar ( Her yaş için)

85,00

Yapraklı Ağaçlar ( Her yaş için)

65,00

Çiçek Saksıları

130,00

MADDE : 11

 

KANAL TEMİZLİK HİZMETLERİ ÜCRETİ (KDV DAHİL)

 

1-) KANALİZASYON HAT BAKIM ÜCRETİ YILLIK

 

     a-) Su abonesi olmayıp kanalizasyon hizmetinden yararlanan meskenlerden (Her bağımsız bölüm için)

100,00

2-) VİDANJÖR ÇEKİMİ

 

A-) BELEDİYE HUDUTLARI DAHİLİNDE

 

      a- ) Kanalizasyon hizmeti bulunup hizmetten yararlanmayan meskenlerden (Her sefer için)

60,00

      aa) Kanalizasyon hizmetinden yararlanan meskenlerden (Her sefer için)

70,00

      b- ) Kanalizasyon hizmeti bulunmayan fabrika, büyük atölye, soğuk hava depoları ile 15 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinden (Her sefer için)

100,00

      bb) Kanalizasyon hizmetinden yararlanmayan fabrika, büyük atölye, soğuk hava depoları ve 15 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinden (Her sefer için)

110,00

      c- ) Kanalizasyon hizmeti bulunmayan bunun dışındaki diğer işyerlerinden (Her sefer için)

80,00

      cc) Kanalizasyon hizmetinden yararlanan bunun dışındaki işyerlerinden (Her sefer için)

100,00

B-) MÜCAVİR ALANLAR İÇERİSİNDE

 

     AA) AŞAĞI GACIK MAHALLESİ (75.YIL İLKÖĞRETİM OKULUNA KADAR)

 

           a-) Meskenlerden (Her sefer için)

65,00

           b-) Fabrika, büyük atölye, soğuk hava depoları ve 15 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinden (Her sefer için)

130,00

           c-) Bunun dışındaki diğer işyerlerinden (Her sefer için)

100,00

     BB-) GACIK KÖYÜ-YUKARI GACIK (DEREDEN YUKARISI)

 

            a-) Meskenlerden (Her sefer için)

60,00

            b-) Fabrika, büyük atölye, soğuk hava depoları ve 15 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinden (Her sefer için)

140,00

            c-) Bunun dışındaki diğer işyerlerinden (Her sefer için)

100,00

C-) KILIÇ VE LALEDERE KÖYLERİ

 

     a-) Meskenlerden (Her sefer için)

105,00

     b-) Fabrika, büyük atölye, soğuk hava depoları ve 15 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinden (Her sefer için)

140,00

         

 

     c-) Bunun dışındaki diğer işyerlerinden (Her sefer için)

110,00

D-) MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA

 

      a-) Meskenlerden (Her sefer için)

100,00

      b-) Fabrika, büyük atölye, soğuk hava depoları işyerlerinden (Her sefer için)

160,00

      c-) Bunun dışında kalan diğer işyerlerinden (Her sefer için)

115,00

      d-) Belediye hudutları dışına gidişte her km. başına ilave edilecek ücret (Yalnız gidiş km.'sinde hesaplanacaktır.)

60,00

      e-) Belediyemize yeni mücavir alanları eklenmesi halinde fiyat tarifesi  belirlemeye Encümen yetkilidir.

 

 

MADDE : 12

 

MEZARLIK ÜCRETİ

 

      İkametgahı Çiftlikköy ve mücavir alanı içerisinde olanlar için; mezarlıktan alınacak ücretler,

 

    

1- a)  Aile mezarlığı (dört kişilik) 1 kişi; dört kişilik mezar yerinden fazla alamaz.  Devir  veya satış yapılamaz.

 

3.000,00

 

      1-b) Aile mezarlığı (2 kişilik) Devir ve satış yapılamaz.

1.500,00

      1-c) Sıradan Mezar Yeri (Ücret alınmaz)

 

    İkametgahı Çiftlikköy ve mücavir alanı dışında olanlar için; mezarlıktan alınacak ücretler,

 

      2-a) Aile mezarlığı (dört kişilik) 1 kişi; dört kişilik mezar yerinden fazla alamaz. Devir ve satış yapılamaz.

10.000,00

      2-b) Aile mezarlığı (2 kişilik) Devir ve satış yapılamaz.

5.000,00

      2-c) Sıradan Mezar Yeri (Ücret alınmaz)

 

      2-d) Mezar hazırlama ücreti ( aile mezarlığındaki hizmet bedeli)

 

      2-e) 0-3 yaş arası bebeklerden ücret alınmaz.

           (Bebekler için ayrılan kısımdan ve sıradan)

 

 

      2-f) Kimsesiz ve fakir ilmühaberi getirenlerden ücret alınmaz.

(Sıradan)

 

       2-g) Aile mezar yerlerini Belediye hudutları içerisinde ikamet edenler  ile ikinci ikametgahı olanlar bakmakla yükümlü oldukları birinci derecedeki aile fertleri için  1-a) ve 1-b) tarifesindeki fiyatlar geçerlidir.

 

       2-h) Şehit düşenler mezarlıktaki şehitliğe gömülür ve ücret alınmaz.

 

MADDE : 13

 

BELEDİYE OTOBÜS ÜCRETİ (KDV DAHİL)

 

     a-) Yalova-Çiftlikköy, Çiftlikköy-Yalova, indi-bindi

1,50

     b-) Öğretmenlere ve öğrencilere öğrenim dönemi içerisinde özürlü vatandaşlara

 

     c-) Belediyemiz personelinden, Muhtarlardan, Gazilerden, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48.maddesi gereğince görev yapan memur personelden ve  öğrenim dönemi içerisinde geçerli olmak üzere Belediyemiz personelinin okula giden çocuklarından ücret alınmaz.

 

     d-) Muhtaçlıkları dolayısıyla devletten maaş alan kişilere belediyeye müracaatları halinde otobüsten ücretsiz yararlanmaları için kart verilir.

 

     e-) Çiftlikköy-Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi,

 

Çiftlikköy-Samanlı, Çiftlikköy-Kadıköy,Çiftlikköy-Yalova Lisesi öğrenci)

1,00

      f-) Normal

1,75

      g-) Yalova-Ceylankent, Ceylankent-Yalova

1,75

    h-) Gazi belgesi bulunan ve şehit ailelerine(anne, baba,varsa eşi ve çocuklarına)   % 50 indirimli olarak

 

 MADDE:14 SU TARİFESİ

 

     a-) MESKEN abonelere verilen suyun m3.ünden

 

          1-)  1 m3 - 25 m3' e kadar

1,90

          2- ) 26m3 – 50 m3.'e kadar

2,00

         3-) 50 m3 ten sonra

4,00

     b-)GEÇİCİ abonelere verilen suyun m3.ünden

 

          1-)  1 m3 - 25 m3' e kadar

2,00

          2-) 26m3 – 50 m3.'e kadar

2,10

         3-) 50 m3 ten sonra

4,00

     c-) TİCARETHANELERLERE  verilen suyun m3.ünden

 

          1-)  1 m3 - 15 m3' e kadar

2,90

         2-) 16m3 – 25 m3.'e kadar

3,10

         3-) 26 m3 ten sonra

4,50

     d-)ŞANTİYELERE  verilen suyun m3.ünden

 

          1-)  1 m3 - 15 m3' e kadar

4,50

         2-) 16m3 – 25 m3.'e kadar

5,00

         3-) 26 m3 ten sonra

5,50

     e-)RESMİ DAİRELERE verilen suyun m3.ünden

4,00

     f-)OKULLARA verilen suyun m3.ünden

 

          1-) İlköğretim okullarına verilen suyun m3.ünden

4,00

          2-) Diğer okullara verilen suyun m3.ünden

4,00

     g-)APARTMAN ORTAK KULLANIMI

 

          1-)  1 m3 - 15 m3' e kadar

3,05

         2-) 16m3 – 25 m3.'e kadar

3,25

         3-) 26 m3 ten sonra

4,50

      h-) TURİZM BELGELİ İŞLETMELER

1,90

         1-) Akıllı sayaçlar yükleme m3 ünden

 

         2-) Mesken abonelerine verilen suyun m3 ünden

1,90

         3-) GEÇİCİ abonelerine verilen suyun m3 ünden

2,00

         4-) TİCARETHANE abonelerine verilen suyun m3 ünden

2,90

         5-) ŞANTİYE abonelerine verilen suyun m3 ünden

4,50

         6-) RESMİ KURUM abonelerine verilen suyun m3 ünden

4,00

         7-) İLKÖĞRETİM OKULU abonelerine verilen suyun m3 ünden

4,00

         8-) DİĞER OKUL abonelerine verilen suyun m3 ünden

4,00

         9-) APARTMAN ORTAK KULLANIM abonelerine verilen suyun m3 ünden

3,05

         10-) Akıllı BAĞ EVİ GEÇİCİ abonelerine verilen suyun m3 ünden

 

2,00

      ı-) Su ücretlerinin ayda bir tahakkuk ettirilmesi 

 

      i-) Herhangi bir nedenle aboneye ait su sayacı sökülmek zorunda kalınması halinde belediyemize ait su sayacı takılmak suretiyle abonenin sayaçsız su kullanması önlenir.

 

      j-) İki dönem su sayacı bozuk olan aboneler, su sayaçlarını değiştirmedikleri taktirde, Belediyemiz personeli tarafından su sayacı takılarak ücreti aboneye tahakkuk ettirilir

 

    

k-) Tahakkuk eden her su ücretinin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde  6183  sayılı  A.A.T.U.H. Kanun hükümleri ile aynı kanun'un 51. maddesindeki gecikme zammı uygulanır.

 

     l-) Tankerle su  verilmesi halinde(   50,00 TL x ton ) 

 

     m) Gazi belgesi bulunan ve şehitlerin ailelerine (anne, baba, varsa eşi ve çocuklarına) % 50 indirimli olacak.

 

     n-) Sakatlık ve özürlülük derecesi %40 tan fazla olan ve kendi adına tescili su abonesi olan  su abonlerine su ücretinden %50 indirim uygulanır.

 

    o-) İlk defa su abonesi olacaklardan, su borcundan dolayı suyu kesilenlerden, İşyeri ve Şantiye abone isin değişikliği yapacaklardan, İşyeri ve şantiye sayacının bozuk abonelerin, damga yılı geçenler ve su sayaçları içeride olanlar ön ödemeli sayaç takacaklardır.

 

p-) İskan almış şantiyeler binaya su verirken bağımsız bölümlerin hepsinin Akıllı su sayaçlarının takılmış olması mecburidir.

 

q-) Kiracı abonesi yapacak Yabancı uyruklu kişilerin akıllı sayaç takmaları mecburidir.

 

r-) Hic bir abone paralı veya parasız su veremez. Su verdikleri tespit edilenlerden.

 

1.000,00

t- Şantiye abonesi yaptıracaklar su sayaçlarını belediye personelinin göstereceği yere, yerden bir metre yükseğe ve koruma kutusu yapacaklardır. Yapmayanların suları açılmayacaktır. Ayrıca Su kullacaklar kendi adına abone yaptırmak zorundadırlar.

 

 

500,00

u-) Su kullanacaklar kendi adına su abonesi yaptırmak zorundadırlar. Kendi adına su abonesi yaptırmadan su kullandığı tespit edilenlerden

200,00

    o-) ATIK SU BEDELİ:                           

 

           1-) Abonelere verilen suyun m3.ünden

0,75

          2-) Ticarethanelere verilen suyun m3 ünden

1,75

          3-) Tek sayaçtan su kullanan sitelerden yıllık daire başına

120,00

          4-) Akaryakıt istasyonlarından suyun m3 ünden

5,00

 MADDE:15    SU İŞLETME KARI   ( KDV DAHİL)

 

  A-)YENİ ABONELERDEN ALINACAK MUAYENE ÜCRETİ

 

     a-) İskan belgesi esas alınarak yeni abone yapılacak 100 m2.ye kadar olan Meskenlerden

 

150,00

     b-) 100 m2.den fazla olan meskenlerden.

200,00

     c-) Geçici abonelerden.

250,00

     d-) Ticarethanelerden.

 

          1-) 100 m2.ye kadar olan işyeri

280,00

          2-) 100 m2.den büyük olan işyeri

400,00

     e-) Şantiyelerden

600,00

     f-) Geçici Bağ Evi abonelerinden

280,00

     h Yeni abone yapılırken su bağlama ücreti olarak.

120,00

     ı-) Binaya ana hattan su bağlama ücreti

350,00

   i-) Kesilen suyun açma ücreti olarak

30,00

    j-) İtirazlı Sayaç sökme takma ücreti aboneye aittir

30,00

k-) Tamir ve kontrol ücreti aboneye aittir.

 

l-) Su Sayacı Ücreti

55,00

m-) Akıllı Sayaç Ücreti (istenildiğinde 8 taksit yapılacaktır.)

300,00

n-) Akıllı Sayaç Kart Ücreti

20,00

  B-) SU AÇMA ÜCRETİ

 

     a-) Kesilen suyun açma ücreti olarak.

30,00

     b-) İtirazlı sayaçların sökülmesinden.

30,00

     c-) Tamir ve kontrol ücreti aboneye aittir.

 

     d- Su sayacı ücreti

55,00

     e- Akıllı sayaç kart ücreti

20,00

      f- Akıllı sayaç ücreti (istendiğinde 8 taksit yapılır)

300,00

 MADDE:16    SU İLE İLGİLİ CEZALAR

 

     a-) Sayaçsız kaçak su kullanan MESKEN'lerden

1.000,00

     b-) Sayaçsız kaçak su kullanan TİCARETHANE ve GEÇİCİ abone olabilecek yerden

1.500,00

     c-) Sayaçsız kaçak su kullanan ŞANTİYELERDEN

2.500,00

     d-) Su sayaçlarını dondan korumayan patlamasına sebep olan abonelerden.

150,00

     e-) Su sayacını kasten bozup işlemeyecek hale getirerek su kullanmak.

1.000,00

      f-) Aparatın bozulup kullanılmaz hale getirilmesi halinde aparat ücreti olarak

1.000,00

     g-) Aparat takılmak suretiyle kapatılmış olan su hattından herhangi bir şekilde su aldığı tespit edilenlerden, kaçak su kullanma cezasının dışında ayrıca.

 

1.000,00

     h-) Belediyeden habersiz su şebeke hattını delerek su bağlamak.

3.000,00

      ı-) Sayaçsız su kullanılan  MESKEN'lerden  tahmini belirlenecek suyun m3.ünden (en az 40 m3 olacak)

 

25,00

     İ-) Sayaçsız su kullanılan  TİCARETHANE'lerden   tahmini belirlenecek Suyun m3.ünden(en az 40 m3 olacak)

 

50,00

     j-) Sayaçsız kaçak su kullanan ŞANTİYE'lerden tahmini belirlenecek suyun    

 

50,00

     k-) Mücavir alanlar içerisindeki aboneler içinn gelir tarifesi aynen uygulanır.

 

    l-) Belediyelerden habersiz tesisatının ve su sayacını yerini değiştiren şantiye abonelerinden

1.000,00

m-) İskan almadan şantiye suyunu binaya bağlayanlardan

1.000,00

n-) Rekor Emniyet Kilidini çıkarmak ve Akıllı Sayaçlarda Rekor cezasına sokmak

300,00

o-) Tel mühürle mühürlenen su hattının mührünü koparanlardan

1.000,00

p-) Tel mühür takılarak kapatılmış olan su hattından herhangi bir şekilde su aldığı tespit edilenlerden, kaçak su kullanma cezası dışında

 

500,00

MADDE:17

 

SU DEPOZİTOSU

 

a-) Meskenlerde

170,00

b-) Ticarethanelerden

400,00

c-) Geçici Abonelerden

220,00

d-) Şantiyelerden

 

1.000,00

Şehit aileleri ve gazileri belediyemiz gelir tarifesine göre 1m3 su fiyatı 0,95 TL (KDV Hariç.) uygulanmakta olup, şehit aileleri için abonenin aile bireylerinden herhangi birinin üzerine olması şartıyla (eş ve çocuklar), gaziler için abonenin kendi adına olmak şartıyla; suyun m3 fiyatının 0,45 TL.(KDV Hariç.) olarak uygulanmasını…

 

 

 

MADDE :18

 

DİĞER HASILATLAR (KDV DAHİL)

 

a-) BELEDİYE UMUMİ TUVALET VE DUŞÜCRETLERİ

 

     a-) Tuvalet ücreti

1,00

     b-) Duş ücreti

2,00

b-) SES DÜZENİ KİRALAMA ÜCRETİ

 

 Uzman ve Sorumlu Personeli ile birlikte(2 saatten fazla)

 

     a-) Belediye sınırları içerisinde

150,00

     b-) Belediye sınırları dışarısında

250,00

     c-) Ses düzeninin ve sorumlu personelin nakliyesi kiracıya aittir.

 

     d-) 2 saate kadar

50,00

 

C-) NİKAH SALONU KİRALAMA ÜCRETİ

 

      a-) Anabina

100,00

      b-) Kültür Sitesi (İki saate kadar) (iki saatten sonra her saat için 50.00 TL)

200,00

         FAKİRLİK İLMUHABERİ GETİRENLER İÇİN NİKAH SALONU KİRALAMA ÜCRETİ

30,00

 MADDE:19

 

 FEN BÖLÜMÜ HASAR KARŞILIKLARI

 

     a-) Her cins beton asfaltın yarılmasında (m2.sinden).

250,00

     b-)Her cins beton asfaltın kesilmesi, kazı ve hafriyat taşıma bedeli (m2 sinden)

75,00

     c-) Satıh asfaltının, kaplamanın yarılmasında  (m2.sinden).

230,00

     d-) Her cins satıh asfaltının, kaplamanın kesilmesi, kazı ve hafriyat taşıma bedeli (m2. sinden)

 

55,00

     e-) Adi kaldırım (Arnavut kaldırımı) yarılmasında  (m2.sinden).

200,00

     f-) Her cins adi kaldırımın(Arnavut Kaldırımı) kesilmesi, kazı ve hafriyat taşıma bedeli (m2. sinden)

55,00

     g-) Parke yolun yarılmasında  (m2.sinden).

215,00

     h-) Her cins parke yolun kesilmesi, kazı ve hafriyat taşıma bedeli (m2. sinden)

55,00

      ı-) Çini taşı tretuvarın yarılmasında  (m2.sinden).

215,00

     i-) Sayir tretuvarın yarılmasında  (m2.sinden).

215,00

     g-) Yukarıda islemleri belediyeden izin almadan yapanlara fıkralarda belirtilen miktarların % 100 fazlası uygulanır.

 

     h-) Toplu hizmet çalışmalarında (Kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, su,iletişim vb.) Bayındırlık birim fiyatı uygulanacak olup hasar bedeli hesaplanacaktır.Anaarterlerde.

Tüm kazı ve hafriyat çalışmaları her hafta Perşembe günleri yapılacak olup, tüm işlemler belediyemizce yapılacaktır.

 

 MADDE:20

 

 BASILI EVRAK SATIŞ ÜCRETİ  (KDV DAHİL)

 

     a-) İmar durumu belgesi ücreti

 

           1-) 1-500 m.

80,00

           2-) 500-1500 m.

130,00

           3-) 1500 üstü

265,00

     b-) İmar planı ücreti (pafta ücreti)

100,00

     c-)  Otopark Ücreti ( mesken)

 

     d-)  Otopark Ücreti( Ticarethane)

 

     e-) Mimar ve mühendislerin yıllık vize ücreti

230,00

      f-) Resim tasdik ücreti (Takım başına).

170,00

     g-) İskan kontrol ücreti (Her bağımsız bölüm için)

165,00

    g1-)İşyeri için 0-200m2 200TL  200m2den sonrası (Net alan) için m2si

2,50

     g2-)Meskenler için 0-150m2 150TL 150 m2 den sonrası (Net alan) için m2si

2,50

     h-) Fen işleri servisince hazırlanan expertiz raporu için

240,00

      ı-) Teftiş defteri tanesinden.

 

          1-Sıhhi müesseseler

85,00

          2-Gayrı sıhhi müesseseler

210,00

      j-) Açma Ruhsatları komisyon rapor ücreti

100,00

     k-) Ölçü ve tartı aletleri beyanname ücreti.

60,00

      l-) a-Ruhsat belgesi ücreti.

110,00

           b- Hafta sonu ruhsat ücreti

50,00

    m-) Pazarcı ruhsatı verilmesinin yıllık vize ücreti  (m2.si)(Ocak 31 ve Haziran 30 olmak üzere 2 taksitte ödenecektir. Ödemeyenlerden kanuni gecikme) faizi alınacaktır.)

75,00

          Pazar yerini günlük kullananlar pazar yeri ücreti olarak

30,00

     n-) Kapalı pazardan ilk defa pazar yeri alacaklardan tezgah başına tahsis ücreti 

350,00

    

o-) Pazar yeri devri ücreti (Borçsuz olarak devredilir. 6.aydan sonra Pazar yeri  alanlar sadece 2.taksiti ödeyecektir.)(Devir ücreti)

 

450,00

     ö-) Karayollarına ilan ve reklam tabelalarına ruhsat belgesi verilmesinden

300,00

          (Ruhsat olmadan tabela asanların tabelaları kaldırılır, tabela kaldırma ücreti

700,00

     p-) Tastik ücreti

25,00

      r-) Evlenme cüzdanı ve dosya ücreti

130,00

      s-) İmar servisince hazırlanan bina yıkım raporu

145,00

      ş-) Mevzi imar plan tastik ücreti  (m2) si

0,35

      t-) İlave imar plan tastik ücreti  (m2) si

0,25

      u-) İfraz tevhit yol terki folye tastik ücreti (m2) si

0,08

      ü-) İmar planı tadilat ücreti  (Tadilat onama sınırları içerisinde kalan alanın) (m2) sinden

0,08

          

 

      v-) Resmi olmayan imar durumu isteminden

35,00

      y-) Evrak nüshası alımı Karşılığı ( 1 adet )

3,00

      z-) Rayiç bedel belgesi verilmesi

15,00

w.1-) Mesul Müdür Belgesi Ücreti

70,00

w.2-) Belediyemize ait mülklerimize izin alınması şartıyla ilan reklam tabelası yer ücreti

 

 1. 0-3 m2 arası

250,00

 1. 3 m2 den sonra her m2 başına 50 TL ilave edilecektir.

 

w.3-) Totem Dikim ücreti (Belediye mülkleri için) Yıllık

1.000,00

 MADDE:21

 

 DİĞER ÜCRETLER  (KDV DAHİL)

 

  A-) YAYIN ÜCRETİ

 

       Hoparlörle ve sesli olarak yapılacak ilanın her kelimesinden.

4,00

  B-)  FOTOKOPİ ÇEKİM ÜCRETİ

 

        Her bir çekim  (sayfa başına)

0,50

 MADDE:22

 

 NUMARATAJ ÜCRETİ

 

      Numarataj  (hane veya su) ücreti

22,00

 MADDE:23

 

 ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ HARCI (2464 SAYILI KANUNUN MÜK.83.MAD.)

15,00

 MADDE.24

 

 CENAZE NAKİL ARACI

 

      İlimiz ve ilçemiz hudutları içinde cenaze otosu ücretsiz olup 200 km'ye Kadar masraf belediyece karşılanır. 200 kmden sonraki her 1 km’ye 1,70 TL ücret cenaze sahibinden tahsil edilir.

 

 MADDE:25

 

 AMBULANS ÜCRETİ

 

      İlimiz ve ilçemiz hudutları dahilinde ambulans ücretsiz olup 200 km'ye Kadar masraf belediyece karşılanır. 200 kmden sonraki her 1 km’ye 1,70 TL ücret cenaze sahibinden tahsil edilir

 

 İTFAİYE ARACI VE SEPETLİ ARAÇ KİRALAMA ( Saat Ücreti )

250,00

 MADDE:26

 

 ARAÇ KİRALAMA ÜCRETLERİ

 

    A-)Silindir çalıştırma ücretinin saati

300,00

    B-) Grayder Kiralama ücretinin saati

300,00

   

C-) Araç kiralama ücretlerinin saat ücretleri araçların Belediye garajından çıkış ve giriş saatleri olarak hesaplanır.

 

        

 

    D-)Arasözle su verme ( 6 ton ) (belediye sınırları için)

150,00

    E-)İlçe sınırları dışına verme (su bedeli hariç ) km si

28,00

    F-)Motopomp su tahliye ücreti ( saat )

50,00

    G-)Kilitli kalan daireyi açma ücreti

80,00

    H-)Yangın eğitim ve tatbikat ücretleri

40,00

         (Kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsizdir)

 

İLGİLİNİN İSTEĞİNE GÖRE BAĞLI DÜZENLENEN YANGIN RAPORLARI

 

   A-)Meskenlerden

15,00

   B-)Küçük iş yerleri (50m2 den küçük )

45,00

   C-)Büyük iş yerleri (50 m2 den büyük )

50,00

   D-)Fabrikalardan

350,00

   E-)Ağır vasıtalardan

50,00

   F-)Küçük vasıtalardan

25,00

   G-)Yangın rapor suretlerinden

15,00

 

 

 MADDE:27

 

 AĞAÇLANDIRMA ÜCRETİ

 

 ek olarak

90,00

  MADDE:28

 

  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

 

a-) Su abonesi olmayan meskenlerden 2019 yılında 7. Grup 1. Derecedeki fiyat uygulanacaktır. Su abonesi olunması halinde kanunda belirtilen maddeler uygulanacaktır.

 

 

b-) işyerleri faaliyet türüne göre kanunda belirtilen grup ve derecedeki fiyatlar uygulanacaktır.

 

 MADDE:29

 

 DURAKLARDAKİ PANOLARDAN (Haftalık)

60,00

 (Encümen toptan ihalelerde bu fiyattan aşağıya düşmek şartıyla yetkilidir.)

 

 MADDE:30

 

 Taksi Tarifesi :

 

      a-) İlk açılış

3,00

      b-) Km. Başına

3,00

      c-) Beklemedeki her dakika için

0,30

 MADDE :31

 

   a-Kapalı Pazar yeri dükkanlarının m2 birim fiyatı (Aylık)

30,00

  MADDE :32

 

 a) Süyünç Kapalı Pazar Yeri dükkanları devir ücreti (devreden)

6.000,00

  b)1. Derece aile yakınlarına devir

650,00

MADDE :33

 1. Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı atıklarının taşınması işini yapan şirket sahiplerine 1 (bir) yıllık araç başı

100,00

 

 

MADDE :34

Özel Mülklerden çöp kamyonu ile çöp alımının gerçekleşebilmesi için alınacak ücretin;

1-    0-10 m³ ‘ e kadar,

 

 

 

 

275,00

 

 1. 10-20 m³ ‘ a kadar

550,00

MADDE :35

 • SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme ve İnceleme İşlemlerinde her bir dosya için

inceleme ve ekspertiz ücreti

 

65,00

MADDE: 36

 

Ruhsat Harçları/Ruhsat Yenilemeler

 

Tadilat

1.250,00

İsim Değişikliği

1.250,00

Yenileme

1.250,00

Şantiye Şefi Değişikliği

1.250,00

İlave Kat

1.250,00

İŞBU TARİFE 36 MADDEDEN İBARET OLUP; AYRICA DÜĞÜN SALONU TARİFESİ AYRI BİR LİSTE ŞEKLİNDE DÜZENLENMİŞTİR.  SÖZ KONUSU TARİFELER 01.01.2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE  GİRER.

 

 
 
 

                            ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ DÜĞÜN VE KONFERANS SALONU                                                                      2019 YILI FİYAT TARİFESİ  TEKLİFİ                                

 
 
 
 
 
 
 

PAKET - MENÜ

HAFTA İÇİ                            

HAFTA SONU

 

PAKET 1:      300 KİŞİLİK DÜĞÜN                             (Yaş Pasta, Kuru Pasta, Meşrubat-Su, Kamera Çekimi,Müzik)

5.500

6.000

 

PAKET 2:      400 KİŞİLİK DÜĞÜN                             (Yaş Pasta, Kuru Pasta, Meşrubat-Su, Kamera Çekimi,Müzik)

6.000

6.500

 

PAKET 3:      500 KİŞİLİK DÜĞÜN                             (Yaş Pasta, Kuru Pasta, Meşrubat-Su, Kamera Çekimi,Müzik)

6.500

7.000

 

 BEYAZ ET MENU     (1 PORSİYON)                                        (Ordövr Tabağı,Paçanga Böreği, Tavuk Sote, Pilav ve Püre, Salata, Ekmek, Tatlı,                  Meşrubat ve Su,)

25.00

25.00

 

KIRMIZI ET MENU     (1 PORSİYON)                               (Ordövr Tabağı, Paçanga Böreği, Çoban Kavurma, Pilav ve Püre, Salata, Ekmek, Tatlı, Meşrubat ve Su, Servis)  

30.00

30.00

 

SÜNNET MENÜ  (1 PORSİYON)                                            (Kavurma, Pilav, Püre, Salata, Ekmek, Tatlı, Meşrubat ve su)

27.00

27.00

 

KOKTEYL MENÜ  (1 PORSİYON)                        (Kokteyl Çerez, Ordövr tabağı, kanepe, Havuç&salatalık,Düğün Pastası,Meşrubat ve su)  

23.00

23.00

 

BOŞ SALON            4 SAAT                        

2.000

2.600

 

BOŞ SALON            2 SAAT

1.500

1.500

 

MÜZİK

750

750

 

KAMERA

400

400

 

Tarifede belirlenen fiyatlara KDV dahildir.

 

Mevcut fiyatlara, salon talimatında belirlenen istisnai durumlar dışında herhangi bir indirim uygulanmaz.

 

Pastalı düğün paketlerinde Eksiltme yada ilave servis ücreti kişi başı; Haftaiçi: 6TL, Haftasonu 8 TL'dır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ DÜĞÜN VE KONFERANS SALONU TALİMATI

1.    Çiftlikköy Belediyesi Düğün Salonu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili maddesince Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından hizmet amaçlı işletilmektedir.

2.    Düğün Salonu ücret tarifesi her yıl meclis kararı ile belirlenir ve gelir tarifesine eklenir. Ve bu ücretlere aşağıda  belirtilen istisnalar dışında  ilave indirim uygulanmaz.

3.    Düğün Salonu ücret tarifesi üzerinden;
                > Çiftlikköy Belediye Başkanlığı Personeli ile 1. Derece yakınlarına Salon kira bedelinden : %20
                > Şehit ailesi ve Gazi; kendi ve birinci derece yakınlarına Salon kira bedelinden : %20

                > Dezavantajlı bireylerin kendilerine Salon kira bedelinden : %10  indirim uygulanır.

4.    Fiyatlarımıza KDV dahildir.

5.    Salon Ücretleri Hafta içi – Hafta sonu olarak ayrı fiyatlandırılır.

6.    Hafta içi günleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe; Hafta sonu günleri ise Cuma, Cumartesi ve Pazar olarak değerlendirilir.

7.    Yapılan Rezervasyonları, Kurum içi ya da Resmi Program olması halinde organizasyondan 30 gün öncesine kadar, Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından iptal etme hakkımız saklıdır.

8.     Kaparo bedeli ödenmeyen ve sözleşmesi yapılmayan rezervasyonlar asılsız sayılır ve rezervasyon iptal edilir. Rezervasyon ile birlikte Tesis sorumlusunun belirlediği rezervasyon geçerlilik süresi içerisinde kaparo bedeli yatırılarak sözleşme imzalanması gerekmektedir.

9. Organizasyonlar için Kaparo bedeli olarak 2000 TL tahakkuk edilir ve organizasyon sahibi tarafından belediye veznesine yatırılır. Tahsilat makbuzu salon sorumlusuna ibraz edilerek sözleşme imzalanır ve organizasyon kesinlik kazanır. Kalan organizasyon bedeli ise, organizasyondan en geç 2 iş günü önce ödenmesi gerekmektedir.

10.    Salonumuzda her türlü tütün ve alkollü içecek kullanımı yasaktır. Tespit edilmesi durumunda hizmet durdurulur ve düğün sahibi durumu bertaraf edinceye kadar hizmet verilmez.

11. Belirlenen menü haricinde dışarıdan yiyecek ve içecek getirilemez.

12. Tüm menülerimize bedeli ödenmek sureti ile ilave davetli için servis açılabilir. Pastalı düğün paketlerinde ilave davetli ücreti kişi başı Haftaiçi 6 TL, Haftasonu 8 TL olarak belirlenmiştir.

13.  Kesinlik kazanan organizasyonun iptal edilmesi söz konusu olduğunda iptal işlemi organizasyon tarihinden en geç 30 gün önce yapılmalıdır. Aksi takdirde alınan kaparolar Çiftlikköy Belediye Başkanlığına gelir kaydedilir, iade edilmez.

14. Kamera ve Fotoğraf çekimi hizmeti Tesis Yönetiminden satın alındığı takdirde, organizasyon sonrasında randevu verilen günde görüntüler düğün sahibine dijital ortamda organizasyon sahibinin getirdiği taşıyıcı belleğe kaydedilerek verilir. Kopya suret ve videolar  tesis tarafından 1 yıl arşivlenecek olup sonrasında silinecektir.              1 yıl içerisinde alınmayan video ve fotoğraflardan Çiftlikköy Belediye Başkanlığı sorumlu değildir.

15. Organizasyon esnasında ilave görüntü ve faaliyetler tesis yönetiminin onayına bağlıdır. Konferans vb. organizasyonlarda ilgili mevzuat gereği yasadışı sunum, faaliyet ve propaganda yapılmasına müsaade edilemez.

16. Salonda kaybolan eşyalardan tesis yönetimi sorumlu değildir.

17. Organizasyon sonunda tesisin demirbaş muhteviyatında oluşan zararlar organizasyon sahibinden tahsil edilir.

18. Çiftlikköy Belediyesi Düğün Salonunda yapılan organizasyonların bitiş saati: 23:30’dır

19. Canlı Müzik icra edilecek olan düğün ve organizasyonlarda tesisin anlaşmalı olduğu orkestra ekibi ile çalışılacaktır. İlave müzisyen talebi olduğunda önceden tesis yönetimine haber verilip, organizasyon esnasında mevcut orkestra ile birlikte çalışması sağlanacaktır. İstisnai durumlarda orkestranın düğün sahibi tarafından karşılanması söz konusu ise bu durum sözleşme imzalanırken yönetime bildirilmesi gerekmektedir, sözleşme anında ve/veya organizasyondan 30 gün öncesine kadar bildirilmeyen orkestra iptal talepleri dikkate alınmayacak olup orkestra bedeli organizasyon sahibine tahakkuk ettirilecektir.

20.  Yapılacak olan organizasyonda Foto-Video ve Müzik hizmeti düğün sahibi tarafından sağlanması durumu tesis onayına tabiidir. Söz konusu hizmetlerin organizasyon sahibi tarafından sağlanması sözleşme imzalanırken kesinlik kazanmalıdır. Orkestra hizmetinin organizasyon sahibi tarafından karşılanması durumunda tesisin demirbaşı olan ses ve ışık tertibatı kullanılmayacak olup, ses ve ışık tesisatı organizasyon sahibi tarafından temin edilecektir. Orkestra hizmeti gerekmeyen kına gecesi ve tasavvuf müziği içerikli düğünlerde tesis ses ve ışık tertibatı kullanılabilir.

21.  Yemekli organizasyonlarda fiyat tarifesinde belirtilen ücret sadece yemek ücretidir, Boş salon ücreti müzik ve foto-video hizmeti dahil edilmemiştir. Toplam davetli sayısı belirlendikten sonra boş salon kirası ve alınacaksa orkestra ile foto-video ücreti organizasyon bedeline ilave edilecektir.

22.  Yapılacak olan organizasyonlarda,  organizasyon tarihindeki fiyat tarifesi uygulanır.  Rezervasyon tarihindeki tarife geçerli değildir.

23. Fiyat tarifemiz Belediye Meclis kararı ile alınıp gelir tarifesine eklendiğinden dolayı, tahakkuk eden bedel üzerinden herhangi bir iskonto söz konusu değildir. Bu hususta tesis sorumlusuna ve Belediye Yönetimine organizasyon sahibi tarafından zorlayıcı talep yapılmayacaktır.

 

KARAR NO: 112

TEKLİFİN ÖZÜ: 2019 Yılı Çiftlikköy Belediyesi Bütçe ve eklerinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi neticesinde; Çiftlikköy Belediyesi 2019 Yılı Belediye Bütçesi Taslağı, Toplam ondört maddeden oluşan 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun teklif ettiği şekliyle okundu ve madde madde oylandı. Çiftlikköy Belediyesi 2019 Yılı Gider Bütçesi İcmali Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun teklif ettiği şekliyle okundu ve oylandı. 2019 Yılı Gelir Bütçesi icmali oylanarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun teklif ettiği şekliyle okundu ve ilgili cetvellerin aşağıdaki şekliyle kabulü ile 2019 Mali Yılı Belediye Bütçesinin 115.500.000,00 TL Gelir -  115.500.000,00 TL Gider olarak kabulüne, oybirliği ile karar verildi. 

 

KOMİSYON RAPORU

( 2019 YILI BÜTÇE TASLAĞI )

 

              Bütçe Komisyonumuz 2019 Belediye Bütçesini 115.500.000,00 TL olarak tasarlamıştır.

                       

 1. 14 maddeden oluşan bütçe kararnamesi düzenlenerek eklenmiştir.
 2. Gelir ve gider denkliği sağlanarak denk bütçe oluşturulmuştur.
 3. Personel giderlerinin bütçe gelirlerine oranı cetveli hazırlanarak ekte sunulmuştur. Bu oran %11,69 ‘tir.(Bütçe 115.500.000,00 TL, Personel Gideri 13.501.000,00 TL)
 4. 2020-2021 yılı bütçesi taslakları devlet bütçesi çağrısında belirtilen büyüme oranlarına göre tasarı halinde bütçeye eklenecektir.
 5. Belediyemiz 2019 bütçesinde yatırım çalışmalarını desteklemek açısından sermaye giderlerine 45.078.000,00 TL ve yedek ödeneklere 9.473.000,00 TL ödenek koyulmuş böylece bütçede yatırıma harcanabilecek miktarın 54.551.000,00 TL olabileceği tasarlanmıştır.

2019 yılı bütçesi içerisinde, mal ve hizmet alımlarına ayrılan cari ödeneklerle birlikte bütçenin  %50 sinden fazlası yatırım ve hizmetlere ayrılmıştır.

 

  

2019 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye  bütçesi kapsamındaki idarelerin harcamaları için “(A) Ödenek Cetvelinde” gös-terildiği üzere 115.500.000,00 TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye  bütçesinin  geliri,  bağlı “(B) Gelirlerin  Ekonomik  Sınıflandırması”  cetvelinde gösterildiği üzere toplam 115.500.000,00 TL  olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2019  mali  yılı  gider  bütçesinde  yer  alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde  tahmin

edilen gelirler toplamı arasındaki denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı  hükümleri  gösterir bağlı ( C )  cetvelindeki kayıtlı bulunan  gelirler  dışında,  yürürlükteki  mevzuata  aykırı  olarak hiçbir kaynağa  başvurulmayacaktır.

 

Madde 5- Bağlı ( G ) cetvelindeki  nicelik ile niteliği gösteren  yapı, tesis ve büyük onarımlar dolayı-sıyla belediye başkanı, hükmü çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245  sayılı  Harcırah  Kanun’ unun  8. Maddesi gereğince,  üzerinde resmi bir görev bulun-mayanlara, belediye  meclis  üyeleri ve seçilmiş  encümen üyeleri,  yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevle- rinde  verilecek  günlük  ve  yol  giderleri bağlı ( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden  öde-necektir.

 

Madde 7- Bütçeye aşağıda belirtilen ekler ve cetveller eklenmiştir.

 

 1. Bütçe Kararnamesi, (Örnek:21)

 

 1. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli (Örnek:18)

 

 1. (A) Ödenek Cetveli (Örnek:20)

 

 1. (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek:11)

 

 1. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek:13)

 

 1. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli.

      (Örnek:22)

 1. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek:23)

 

 1. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir, (K-1) Cetveli (Örnek:24)

 

 1. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek:25)

 

 1. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek:26)

 

 1. Diğer Yasal Cetveller.

 

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunda gösterilen zamanlarda; diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamanlarda 2 eşit taksitle tahsil edilir.

 

 • Emlak Vergisi 2019 yılı 1. Taksit mayıs ayı , 2. Taksit kasım ayı sonuna kadar ödenir.

 

 • İlan reklam vergisi 2019 yılı 1. Taksit mayıs ayı, 2. Taksit kasım ayı sonuna kadar ödenir.

 

 • Ücrete tabi yapılan işlerin bedelleri peşin tahsil edilir.

 

 • Yol katılım bedelleri mayıs-kasım ayları içerisinde taksitlendirilerek alınır.

 

Madde 9- Üç yıllık İmar programı uygulaması ve  belediyenin  kalkınması için yapılması uygun görü-

len işlere ilişkin 2019  mali  yılı yatırım programında  belirtilen  miktarda  borçlanmaya Belediye adına 5393 sayılı kanun uyarınca Belediye Meclisi  yetkilidir ve Belediye  Meclisince alınacak kararlarla Be-lediye Başkanına yetki verilir.

 

Madde 10- 2019 mali yılı gelir tarifesinde belirtilen vergi, resim, harç ve katılma paylarının zamanında ödenmemesi  halinde  6183 sayılı A.A.T.U . Kanun hükümleriyle  aynı  kanunun  51  maddesinde  belirtilen gecikme zammı uygulanır.

                                                                                                                                

Madde 11- Belediye zabıta ve itfaiye personeline, yıllık izinler dahil  olmak  üzere hastalık izinlerinde görev  yapılması  veya  görevden  dolayı  hastalanma,  yaralanma  ve sakatlanma gibi durumlarda fazla çalışma ücreti ödenmez. Yurtiçi ve yurt dışında yapılacak hizmet  içi  eğitime katılma ve geçici görevli bulunma durumunda Bütçe Kanunu veya ilgili Bakanlar Kurulu Kararında  kabul edilmiş hükümlerden de yararlanılarak fazla çalışma ücretinin ödenmesine devam edilir.

 

Madde 12- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 13- Bu kararname hükümlerini bir üst yönetici (Belediye Başkanı) yürütür.

 

Madde 14- İşbu kararname hükümleri 14 maddeden oluşmaktadır.

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ İCMALİ

         
 

KOMİSYON

MECLİS

 

VERGİ GELİRLERİ

29.597.000,00

29.597.000,00

 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ         

11.038.000,00

11.038.000,00

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİR

14.979.000,00

14.979.000,00

 

DİĞER GELİRLER                         

36.441.000,00

36.441.000,00

 

SERMAYE GELİRLERİ                      

23.315.000,00

23.315.000,00

 

ALACAKLARDAN TAHSİLAT                  

130.000,00

130.000,00

 

RED VE İADELER (-)

0

0

 

     

 

TOPLAM

115.500.000,00

115.500.000,00

 

           

 

2019 YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDER ÖDENEKLERİ KOMİSYON TEKLİFİ

                       

 

 

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Sermaye Transferleri

Borç Verme

Yedek Ödenekler

TOPLAM

1

GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.680.000,00

620.000,00

7.990.000,00

107.000,00

2.361.000,00

1.055.000,00

3.853.000,00

0

9.473.000,00

30.139.000,00

3

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

2.959.000,00

395.000,00

543.000,00

0

0

192.000,00

0

0

0

4.089.000,00

4

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

3.487.000,00

469.000,00

8.918.000,00

0

0

21.959.000,00

0

0

0

34.833.000,00

5

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

148.000,00

20.000,00

7.329.000,00

0

0

309.000,00

1.155.000,00

0

0

8.961.000,00

6

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.131.000,00

142.000,00

4.325.000,00

0

0

20.580.000,00

0

0

0

26.178.000,00

8

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

995.000,00

136.000,00

7.713.000,00

0

0

855.000,00

0

0

0

9.699.000,00

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

101.000,00

10.000,00

1.362.000,00

0

0

128.000,00

0

0

0

1.601.000,00

                       
 

TOPLAM

13.501.000,00

1.792.000,00

38.180.000,00

107.000,00

2.361.000,00

45.078.000,00

5.008.000,00

0

9.473.000,00

115.500.000,00

 

 

KARAR NO: 113

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dördüncü maddesi olan Gelir Emlak Şefliği’nin 09.10.2018 tarih ve 1244 sayılı teklifi gereği; S.S. 27 Nolu Karamürsel-Handere Minibüsçüler Kooperatifinin 28.09.2018 tarih ve 11228 kayıt nolu dilekçelerine istinaden; yolcu indirmek ve bindirmek için durak verilmesi ile durak yerlerinin belirlenmesi taleplerinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Gelir Emlak Şefliği’nin 09.10.2018 tarih ve 1244 sayılı teklifi gereği; S.S. 27 Nolu Karamürsel-Handere Minibüsçüler Kooperatifinin 28.09.2018 tarih ve 11228 kayıt nolu dilekçelerine istinaden; yolcu indirmek ve bindirmek için durak verilmesi ile durak yerlerinin belirlenmesi taleplerinin incelenmek üzere Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO: 114

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin  beşinci maddesi olan Gelir Emlak Şefliği’nin 19.10.2018 tarih ve 1286 sayılı teklifi gereği; İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın 10.10.2018 tarih ve 12690 kayıt nolu dilekçelerine istinaden; minibüs hat güzergâh taleplerinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: Gelir Emlak Şefliği’nin 19.10.2018 tarih ve 1286 sayılı teklifi gereği; İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın 10.10.2018 tarih ve 12690 kayıt nolu dilekçelerine istinaden; minibüs hat güzergâh taleplerinin incelenmek üzere Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi. 

 

Ali Murat SİLPAGAR                      Ali Osman CİVELEK                       Sedat BAHADIR

Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                          Katip Üye

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi

 

 

 

 

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :