2019 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
4 Ocak 2019 Cuma 11:00:08

1- Açılış ve yoklama yapılması.

2- Bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 225 sayılı teklifi gereği; 2019 Yılı Meclis Tatil Ayı ile Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

4- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 226 sayılı teklifi gereği; 2018 yılı gelir ve gider işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonu oluşturulması teklifinin görüşülmesi.

5-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 227 sayılı teklifi gereği; 2019 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Huzur Haklarının Belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

6- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 228 sayılı teklifi gereği; 2019 yılı için Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediyemiz personelinin Yurt içi ve yurt dışı seminerlere, davetlere ve gezilere katılması ve yurt dışına çıkış izni teklifinin görüşülmesi.

7- Zabıta Müdürlüğü’nün 17.12.2018 tarih ve 79 sayılı teklifi gereği; Sokak İsim Değişikliği hakkındaki Meclis Trafik Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve 4996 sayılı teklifi gereği; Kamu Yararı Kararı hakkındaki konunun görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve 4997 sayılı teklifi gereği; plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.12.2018 tarih ve 801 sayılı teklifi gereği; 2018 yılında Belediyemizde çalışan sözleşmeli personelin, 2019 yılı için de sözleşmelerinin yenilenmesi ve kendilerine ödenecek ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2018 tarih ve 802 sayılı teklifi gereği; Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2019 yılında ödenecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretlerinin görüşülmesi.

-Dilek ve Temenniler

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :