2018 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI
31 Ocak 2019 Perşembe 14:36:40

2018 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

 

                                                                                                   KARAR TARİHİ: 03.12.2018

 

BELEDİYE BAŞKANI: Ali Murat SİLPAGAR

TOPLANTIDA MEVCUT MECLİS ÜYELERİ: Afşin KARYAĞDI, Harun ÇETİNTÜRK, Hamit AKBULAK, Recep MEYDAN, Rıdvan MUTLU, Sedat BAHADIR, Turgut İŞTEBEN, Adil YELE, Murat ELGİN, Macide ARAS, Rıfat AYDIN, Süleyman Selami DOĞANCI ve Zeki COŞKUN

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Ali Osman CİVELEK, Cenap ÖZPOLAT

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 03.12.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR’ın başkanlığında belediye meclis salonunda toplandı. 2018 Aralık Ayı Olağan Toplantısına başlanıldı.

 

 

KARAR NO: 115

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin ikinci maddesi olan bir önceki meclis kararlarının görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 05.11.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısına ilişkin düzenlenen meclis kararlarına, meclis üyelerinin herhangi bir itirazı bulunmadığından söz konusu meclis kararlarının düzenlendiği şekliyle kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 116

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin üçüncü maddesi olan Gelir Emlak Şefliği’nin 26.11.2018 tarih ve 1364 sayılı teklifi gereği; 2018 Kasım Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun görüşülmesi. Raporunun birinci maddesinde yer alan; S.S. 27 Nolu Karamürsel-Handere Minibüsçüler Kooperatifinin 28.09.2018 tarih ve 11228 kayıt nolu dilekçelerinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR: 2018 Kasım Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun birinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendinde ‘’Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.’’ hükmüne yer verilmiştir.

            Yukarıda belirtilen mevzuat gereği İl, İlçe ve Beldelerden yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları bulunan Köylerden Yalova Belediyesi sınırları içine (İl Merkezine) yolcu taşımacılığı yapan araçların Çiftlikköy Belediyesi sınırları içerisinde, yolcu indirme ve bindirme yerleri ile güzergahlarını ve durak noktalarının belirlemesi yetkisi Belediyemize ait olup bu tür araçlar başlangıç ve bitiş noktası Belediye sınırları içerinde kalan iki nokta arasında taşıma yapamazlar.

Bu bağlamda; Çiftlikköy Belediyesi sınırları dışındaki İl, ilçe belde ve köyler ile Çiftlikköy Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki köylerden Yalova Belediyesi sınırları içine (İl Merkezine) yolcu taşımacılığı yapmakta olan araçların İl merkezine gelişlerinde Çiftlikköy Belediye ve mücavir alan sınırlarına girdikten sonra yolcu bindirmemeleri, aynı şekilde il merkezinden dönüşlerinde de Çiftlikköy Belediyesi ve mücavir alan sınırları dışına çıkana kadar yolcu indirmemeleri, bu araçların kendileri Çiftlikköy Belediyesi Trafik Komisyonu tarafından belirlenecek olan duraklar dışında yolcu indirip bindirmelerinin, kendileri için belirlenen güzergah dışına çıkmamalarının, İl merkezinden dönüşlerinde araçlarının önlerine Çiftlikköy Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde bulunan herhangi bir varış noktasını gösteren tabela asmalarının yasaklanması, belirtilen hususlara aykırı hareket eden araçlarla ilgili olarak gerekli yasal müeyyidelerin ve cezai işlemlerin uygulanmasına;

      İl merkezine gidişlerinde Belediyemiz sınırlarında yolcularına sadece indirme, İl merkezinden dönüşlerinde de Belediyemiz sınırlarında yolculara sadece bindirme yapabilecekleri bu araçların durak yerleri aşağıda belirlenmiştir.

      İl Merkezine gidiş istikametlerinde Belediyemiz sınırlarında sadece indi yaptırılabilecek duraklar;

 

1- Engin Sitesi önünde bulunan durak,

2-Özdilek önü,

3-Yalova Devlet Hastanesine gelmeden Centa market önündeki durak yeri olarak tespit edilmiştir.

 

İl Merkezinden geliş istikametlerinde Belediyemiz sınırlarında sadece bindi yaptırılabilecek duraklar;

1- Yalova Devlet Hastanesi karşısında üst geçit yanında bulunan durak,

2- Yalova Devlet Hastanesi Ek Binasının önündeki durak,

3- Çiftlikköy Belediye Binası önündeki durak,

4- My Koleji önündeki durak yeri olmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 117

TEKLİFİN ÖZÜ:  2018 Kasım Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan; 10.10.2018 tarih ve 12690 kayıt nolu dilekçelere istinaden; minibüs hat güzergâh taleplerinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 2018 Kasım Ayı Meclis Trafik Komisyon Raporunun ikinci maddesinde yer alan konunun görüşülmesi neticesinde; Komisyon Raporu doğrultusunda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımızın dilekçelerinde talep ettikleri minibüs güzergahı Trafik Komisyonu tarafından yerinde incelenmiştir. Söz konusu 3 nolu Minibüs hattının Seyri Marmara Cafe Restauranta geçirilmek istendiği ancak şu an ki güzergâh civarında oturan vatandaşlarımızın mağdur olmaması aynı zamanda Minibüs güzergâhının geçirilmek istendiği yerin civarında da nüfus yoğunluğunun olmamasından dolayı güzergâh değişikliğinin yapılmasına ihtiyaç olmadığına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 118

TEKLİFİN ÖZÜ: Gündemimizin dördüncü maddesi olan Zabıta Müdürlüğü’nün 27.11.2018 tarih ve 666 sayılı teklifi gereği; 500 Evler Mahallesi Samanyolu Caddesinin isminin “Şehit Eren BÜLBÜL Caddesi” olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

VERİLEN KARAR : 500 Evler Mahallesi Muhtarlığının 14.09.2018 tarih ve 11669 kayıt nolu dilekçesine istinaden; İlçemiz 500 Evler Mahallesi, Samanyolu Caddesinin isminin “Şehit Eren BÜLBÜL Caddesi” olarak değiştirilmesi talebine istinaden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı’ndan görüş alınmış olup, konunun Meclis Trafik Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 119

TEKLİFİN ÖZÜ: Gelir Emlak Şefliği’nin 29.11.2018 tarih ve 1368 sayılı teklifinin; meclis gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, konunun görüşülmesine geçildi.

VERİLEN KARAR : Çiftlikköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne 31.12.2018 tarihine kadar bedelsiz olarak tahsis edilen Belediyemize ait Süyünç Kapalı Pazar Yerinde bulunan 45 nolu dükkanın bedelsiz olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ‘e’ bendi gereği tahsis süresinin  1 (bir) yıl daha (31.12.2019 tarihine kadar) uzatılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

                                                                                                                         

Ali Murat SİLPAGAR                      Rıdvan MUTLU                                Sedat BAHADIR

Meclis Başkanı                                   Yedek Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı                               Meclis Üyesi                                      Meclis Üyesi

 

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :