1. Belediyesinin hizmet amaçları doğrultusunda Başkanın belirleyeceği prensip ve politika esasları çerçevesinde, kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve Belediye ile Müdürlük hedefleri doğrultusunda meri mevzuata uygun olarak çalışmak. 

  2. Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak. 

  3. Tüm iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında yapılmasına özen göstererek hizmet kalitesini iyileştirmek. 

  4. Mevcut kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanarak hizmet maliyetlerini düşürmek ve tasarruf sağlamak.

  5. Müdürlük hizmetlerinden faydalanan (personel ve halkımızın) Kuruma ve Müdürlüğe olan güven duygusunu geliştirmek. 

  6. Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yapılmasında teknolojiyi azami seviyede kullanmak. 

  7. Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programını yapmak, Müdürlük bütçesini hazırlamak. 

  8. Görev alanı ile ilgili Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.