İLYASKÖY

16.Yüzyılda İstanbul Beyazıd Camii’nin yapımı sırasında, inşaatın kereste deposu olarak kullanıldığı söylenen köyün adının da bu tarihlerden kaldığı söylenir. Camii inşaatın deposundaki işleri takip eden İlyas adlı bir usta varmış. İstanbul’daki Camii’nin inşaatından malzemeler artınca, kalanlar ile depo olarak kullanılan yere bir camii yapmaya başlamışlar. Daha sonra İlyas ustanın yapımına vesile olduğu camiinin yakınına gelip yerleşenler burasını bir yerleşim merkezi haline getirerek İlyasköy adını vermişler. Yaklaşık 600 yıllık olan camiinin avlusunda bir mezar kitabesi bulunmaktadır. M.Ö.500 tarihlerine ait olduğu sanılan bir stel de, buranın geçmişinin daha eski tarihlere dayandığını belirtmektedir. Tavukçuluğun, sebze ve meyveciliğin yaygın olduğu İlyasköy, Yalovaya 25 Km mesafede yer almaktadır.