Tarihi Gacık Hamamı

TARİHİ GACIK HAMAMI

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Gacık Köyü, 23 pafta, 936 parselde bulunan Hamam; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.04.1992 tarih ve 2845 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Yapı tek katlı kagirdir. iki bölümden meydana gelen hamama giriş bölümündeki küçük odadan geçilmektedir. Mekanlarda üçer kurna vardır. Kubbeler dışarıdan sekizgen kasnağa oturur. Üst örtünün, ortasında birer fener (aydınlatma penceresi) bulunur. İçte kubbe şeklindeki örtünün kasnak kısımları sivri kemerlerle süslenmiş ve pandantiflerde sivri kemer içi yarım kubbeler yer almıştır. 1969 yılına kadar işletilen hamam bu tarihten sonra atıl durumda kalmıştır. 2008 yılında Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca ‘'birinci grup yapı’' olarak belirlenmiştir. Köyde doğal anıt olarak değerlendirilen ve tescil edilen iki çınar ağacının yanında yer alıyor. Tarihi çok net bilgiler olmamakla birlikte 17'nci yüzyıla ait özellikler taşıdığı yolunda değerlendirmeler mevcuttur. 1969 yılına kadar köylüler tarafından fiili olarak kullanılmıştır. Mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olan tarihi hamamın restorasyonu, Valilik, İl Özel İdaresi ve Çiftlikköy Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında; 2013 yılında başlamış olup, 2015 yılında tamamlanmıştır.

GACIK KÖYÜ

İsmini 200-300 yıl önce obasını taşıyan bir Yörük kadınından aldığı söylenen, Yalova'nın en eski tanınmış köylerinden olan Gacık Köyünün, tarihini belgeleyen yazıtlardan, yaşayan medeniyetlerin varlıklarının M.Ö.1.yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Gacık köyünde bulunan tarihi kabartmalı yazıt (Stel) iki bölümden oluşmaktadır. Üst kısmında kabartma yer almakta olup, alt kısmında ise açıklama metni bulunmaktadır. 'Açıklama metninde Halk Meclisi Halkın İşlerini Kusursuz ve hakkaniyetli Biçimde Yönettiği ve Kendi Kesesinden Şenlik Düzenlediği için Filotimosun onuruna Stel dikilmesini kararlaştırmıştır.' Adı geçen Stel, Yalova Açık Hava Müzesi'nde sergilenmektedir.

Gacık köy meydanında bulunan 17. Yüzyıla tarihlenen tescilli hamamın restorasyonu 2015 yılında tamamlanmış olup, köy kahvesinin bulunduğu yerde Atatürk'ün köyü ziyaret ettiğinde gölgesinde dinlendiği tescilli iki çınar ağacı ve tarihi dokuya uygun olarak yenilenen köy çeşmesi bulunmaktadır.

Yüksek bir tepe üzerine kurulan köyde hayvancılık, tavuk ve yumurta yetiştiriciliği önemli bir yer tutarken, bol taze sebze ve meyveleri, cevizi de ünlüdür. Ormanlık alanı ve yeşilliği ile yörenin görülmeye değer köylerindendir. Gacık Köyü Yalova'ya 12 kilometre mesafededir.